DUURZAME LANDBOUWPRAKTIJKEN

Cliënt

Solidaridad is een van de grootste duurzame toeleveringsketen-ngo's die zich richten op producentenondersteuning, toeleveringsketens en marktontwikkeling. Samenwerken met partners in Latijns-Amerika, Solidaridad werkt aan de implementatie van klimaatbestendige interventies (CSA) van koffie uit Mexico. Met Impact Instituut*, Solidaridad wilde de impact van de implementatie van CSA kwantificeren, inclusief een beoordeling van de inkomsten van kleine boeren en een ROI-analyse om investeringen op te schalen. 

Projectbeschrijving

Het doel van Solidaridad was om de effecten te kwantificeren van implementeren van klimaatslimme landbouw (CSA), inclusief een beoordeling van kleine boeren inkomsten en een ROI-analyse om investeringen op te schalen. We gebruikten ons meetkader van echte prijsstelling en echt rendement op investering om de effecten van een kosten-baten te kwantificeren perspectief.

 Uit het onderzoek van het Impact Institute blijkt dat CSA duurzamer is en bijdraagt aan een menswaardig bestaan voor boeren.

Toegevoegde waarde

Solidaridad kreeg een veel beter begrip van de verschillen tussen beide productiemethoden, met name: met betrekking tot externe effecten. Voor beide methoden zijn stuurprogramma's van externe effecten worden gedetailleerd weergegeven. Het is ook uitgelegd hoe veranderingen in praktijken de chauffeurs kunnen beïnvloeden en daaruit voortvloeiende externe effecten. De studie toonde aan dat de productie van CSA-koffie is duurzamer en draagt bij aan een behoorlijk inkomen voor boeren.

Vanuit een algemeen perspectief helpen de projectresultaten de effectiviteit van activiteiten verbeteren door: het verminderen van kosten en risico's van investeringen. Onze resultaten helpen ook om de verantwoording van de klant aan belanghebbenden te vergroten en te helpen financiële middelen aantrekken voor toekomstige investeringen in klimaat veerkrachtige programma's.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price