BEOORDELING VAN LEVEND INKOMEN VAN KOFFIEBOEREN

Cliënt

Fairtrade International is een multi-stakeholdervereniging met: 3 producentennetwerken, 25 lokale (Fairtrade) organisaties, en een overkoepelende onafhankelijke certificeringsinstantie genaamd FLOCERT. Als merkbeïnvloeder communiceert Fairtrade de waarde van: externe effecten voor belanghebbenden op retail- en consumentenniveau.

Projectbeschrijving

Waar Met de hulp van het Impact Institute, In lijn met Fairtrade's ambitie om kleinschalige boeren een leefbaar inkomen te zien verdienen die hen een duurzaam, menswaardig bestaan geeft, onderzoek door het Impact Institute werd gedaan om de werkelijke gezinsinkomen koffieboer. We ontwikkelden een rigoureuze en schaalbare methodologie om het boerenhuishouden te meten inkomen van koffieproducenten in 7 landen, te weten: Rwanda, Tanzania, Oeganda, Kenia, India, Indonesië en Vietnam. Via lokale contacten, gegevens van ongeveer 500 boerderijen werd verzameld. Verzamelde gegevens over lonen en inkomens werden toen vergeleken met regionale benchmarks. De analyse omvatte inzichten in de verdeling van het gezinsinkomen van boeren, winstgevendheid van koffie en de toegevoegde waarde (winst + arbeid kosten) per fte.

Toegevoegde waarde

Gelijkwaardig aan de cacao-studie, hebben de inzichten van deze studie bijgedragen aan: strategie- en beleidsontwikkeling te verbeteren en te informeren de Fairtrade Minimumprijs (MNP) berekening. We opzettelijk een methode ontwikkeld die rigoureus is, maar toch voldoende praktisch om op te schalen en in te zetten als permanent hulpmiddel. 

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price