Bezig met laden...
Regelgeving Kennisbank2023-04-05T10:27:08+02:00

Duurzaamheidsrapportage begrijpen in een veranderend regelgevingslandschap

Op dit moment ondergaat duurzaamheidsregelgeving ongekende veranderingen: openbaarmakingen over impactinformatie gaan van vrijwillig naar verplicht. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), voor het eerst voorgesteld door de Europese Commissie in 2019, is goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers. De CSRD treedt in werking vanaf 2025, waardoor organisaties in feite verplicht worden om duurzaamheidsonderwerpen voor boekjaar 2024 openbaar te maken.

Openbaarmakingsvereisten omvatten milieu-, sociale en bestuurlijke onderwerpen en integratie van duurzaamheidsstrategieën. Met tot 50.000 bedrijven in de EU in het bereik, is dit belangrijke wetgeving om crises zoals klimaatverandering, ineenstorting van de biodiversiteit en armoede te helpen aanpakken. Duurzaamheidsregelgeving speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een impacteconomie, mits goed uitgevoerd. Het waarmaken van de MVO-belofte kan impactgedreven organisaties versnellen.

GA DIRECT NAAR:

Ons werk als True Price and Impact Institute is baanbrekend geweest in het veld; onze inspanningen worden nu erkend door toonaangevende organisaties en internationale autoriteiten. We kunnen u helpen verder te denken dan de wettelijke vereisten voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel:

  • Navigeer door ontwikkelingen op het gebied van regelgeving
  • Capaciteitsopbouw verankerd in wettelijke vereisten (ESRS)
  • Datagestuurde impact materialiteitsbeoordelingen
  • Ontwikkel impactstrategieën, statistieken, doelen en transitietrajecten
  • Deep-dives over milieu- en sociale onderwerpen, bijvoorbeeld biodiversiteit en ecosystemen, klimaatmitigatie en werknemers in de waardeketen

DE TOP DRIE VAN GEESTEN VOOR DUURZAAMHEIDSVERSLAGLEGGING

Navigeren in het regelgevingslandschap is geen gemakkelijke taak: de Europese Commissie stelt elke maand nieuwe voorstellen op om de EU Green Deal-agenda erdoor te krijgen. Terwijl we eraan werken om u te helpen bij al uw behoeften, hebben we ons met name gericht op drie rechtshandelingen waarmee we uw organisatie kunnen helpen: CSRD, SFDR en CSDD.

RAPPORTAGE LANDSCHAP: EU-VERORDENING TIJDLIJN

De EU-green deal bestaat uit verschillende wetteksten die over een lange periode moeten worden uitgerold. Om een beter beeld te krijgen van welke wetgeving wanneer in werking treedt, hebben we een tijdlijn gemaakt. Hieronder ziet u de inwerkingtreding en fasering van de verschillende ontwikkelingen op het gebied van regelgeving waarop wij ons richten:

CSRD ACADEMIE

Naast onze adviesdiensten op het gebied van EU-regelgeving, bieden we ook MVO-trainingen aan voor professionals. Deze trainingen zijn bedoeld voor experts op het gebied van financiën en controle, analisten, auditors, leidinggevenden, rapportage- en duurzaamheidsexperts en niet-uitvoerende bestuursleden. Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de CSRD-voorbereiding in de organisatie te starten. Deelnemers leren:

1. identificeren van de belangrijkste stappen om te voldoen aan de CSRD-vereisten

2. maak een gap-analyse en stel de doelen vast conform de CSRD-eisen.

3. Beoordeel dubbele materialiteit conform CSRD-eisen.

4. Maak een gepersonaliseerd MVO-actieplan om het eerste MVO-project in uw organisatie op te starten.

Ga voor meer informatie over onze cursussen naar de CSRD academy-website

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact op met onze experts

Ga naar boven