Wij helpen organisaties om hun impact te beheren en te verbeteren

Hoe wij helpen

Hoe wij helpen

Impact Institute stelt organisaties in staat om te transformeren naar meer duurzame en regeneratieve bedrijfsmodellen door een gemeenschappelijke taal voor impact te creëren. Door jarenlange ervaring, onderzoek en ontwikkeling hebben we de expertise om de impact te kwantificeren en te monetariseren, waardoor de impact in alle hoofdsteden vergelijkbaar wordt en we je kunnen helpen met impactmeting, -beheer en -rapportage. Onze consulting services, software en data producten en CSRD Academy & CSRD Hub– vormen complete oplossingen om uw impact te managen en te verbeteren.

Onze multidisciplinaire expertise

We hebben diepgaande expertise op het gebied van impact en multidisciplinaire kennis die je helpt om je impact te verbeteren en te beheren. Onze sustainability consulting teams hebben expertise in verschillende focusgebieden zoals de Sustainable Finance Transitie, Energy Transitie en Food Transitie die samen een robuuste basis vormen voor een impact gedreven economie. We richten ons op het aanpakken van grote maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, enonderbetaling in waardeketens – allemaal gestoeld op eenmensenrechtenbenadering. Onze adviesteams, tools en opleidingen houden rekening met alle positieve en negatieve gevolgen in alle hoofdsteden en versnellen zo maatschappelijke transities.

Data-gedreven producten

Wat Impact Institute uniek maakt, is ons geïntegreerde aanbod van zowel consulting servicesen jaren ervaring met het bouwen vandigitale producten en impact oplossingen. Onze teams combineren diepgaand inzicht in de impact, ervaring in implementatie en technologische mogelijkheden om deze digitale producten en oplossingen relevant en bruikbaar te maken, wat u zal helpen met gegevensgestuurde impactinformatie en besluitvorming..

Wie wij helpen

Impact Institute wil alle organisaties helpen die een positieve impact willen hebben in de wereld. Ben je een impactbelegger (zoals een impactfonds) of een duurzame belegger (een vermogensbeheerder van een bepaalde klasse, een alternatief beleggingsfonds of iets anders), of een sociale onderneming (mkb) die zich richt op impact of duurzaamheid (van banken, energie- en infrabedrijven tot voedingsmiddelen, detailhandel en andere bedrijven)? Onze producten en services zijn speciaal ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Bedrijven die moeten voldoen aan CSRD, raadpleeg onze CSRD Huben onze Regulations Knowledge Base.

Wil je een business case bouwen voor impact?

Onze multidisciplinaire kennis in combinatie met onze datagestuurde tools zorgen voor unieke, op maat gemaakte oplossingendie helpen een positieve impact te maken op de wereld.

Werk met ons om te zien hoe onze producten u kunnen helpen om uw impact te managen en te verbeteren.Wordt onderdeel van de wereldwijde systeemverandering naar een duurzamere economie. Doe mee met Impact Institute en transformeer uw organisatie naar meer duurzame en regenerative bedrijfsmodellen.

Impact Institute
×