Kennisbank Regelgeving

Duurzaamheid rapporteren in een veranderend regelgevend landschap

Op dit moment ondergaat de duurzaamheidsregelgeving ongekende veranderingen: de openbaarmaking van impactinformatie gaat van vrijwillig naar verplicht. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), voor het eerst voorgesteld door de Europese Commissie in 2019, is goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers. De CSRD treedt in werking vanaf 2025 en verplicht organisaties om vanaf boekjaar 2024 informatie te verstrekken over duurzaamheidsthema’s.

Ga direct naar:

De openbaarmakingsvereisten omvatten onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur en de integratie van duurzaamheidsstrategieën. Met tot 50.000 bedrijven in de EU die onder het toepassingsgebied vallen, is dit belangrijke wetgeving om crises zoals klimaatverandering, ineenstorting van de biodiversiteit en armoede te helpen aanpakken. Regelgeving op het gebied van duurzaamheid is essentieel voor het realiseren van een impacteconomie – mits goed uitgevoerd. Het nakomen van de CSRD-belofte kan impactgedreven organisaties versnellen.

Ons werk als True Price and Impact Institute is baanbrekend geweest op dit gebied; onze inspanningen worden nu erkend door toonaangevende organisaties en internationale autoriteiten. Wij kunnen u helpen om verder te denken dan de wettelijke vereisten voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel:

  • Navigeren door ontwikkelingen in regelgeving
  • Capaciteitsopbouw verankerd in regelgeving (ESRS)
  • Gegevensgestuurde effectenbeoordelingen
  • Ontwikkel impactstrategieën, meetmethoden, doelen en overgangstrajecten
  • Deep-dives over milieu- en sociale onderwerpen, zoals biodiversiteit en ecosystemen, klimaatmitigatie en werknemers in de waardeketen

De top drie van wettelijke aandachtspunten voor duurzaamheidsrapportage

Rapporteringslandschap: Tijdlijn EU-verordening

De Green Deal van de EU bestaat uit verschillende stukken wetgeving die over een lange periode worden uitgerold. Om een beter idee te krijgen van welke wetgeving wanneer van kracht wordt, hebben we een tijdlijn gemaakt. Hieronder zie je de inwerkingtreding en fasering van de verschillende regelgevende ontwikkelingen waarop we ons richtenn:

CSRD Academie

Naast onze adviesdiensten over EU-regelgeving bieden we ook CSRD-trainingen voor professionals. Deze trainingen zijn bedoeld voor financiële en controledeskundigen, analisten, accountants, leidinggevenden, deskundigen op het gebied van verslaglegging en duurzaamheid en niet-uitvoerende bestuursleden. Verwerf de nodige kennis en vaardigheden om de CSRD-voorbereiding in de organisatie te starten. Deelnemers leren:

  1. De belangrijkste stappen voor naleving van de CSRD-vereisten identificeren
  2. Maak een gap-analyse en stel doelen in overeenstemming met de CSRD-vereisten.
  3. Beoordeel de dubbele materialiteit in overeenstemming met de CSRD-vereisten.
  4. Maak een persoonlijk CSRD-actieplan om het eerste CSRD-project in uw organisatie te starten.

Ga voor meer informatie over onze cursussen naar CSRD academy website

Nieuws

Meer weten?

×