Impact Investeerders Tool (IIT)

Impact Investeerders Tool (IIT)

De Impact Investeerders Tool is geavanceerde cloud-software voor fondsbeheerders en impactinvesteerders om investeringsmogelijkheden te evalueren, te vergelijken en te selecteren, de prestaties van portfoliobedrijven te monitoren en te meten en de impact van investeringen samen te voegen tot uw impact op portefeuille-niveau.

De berekeningen zijn gebaseerd op de state-of-the-art Impact-Weighted Accounts Framework, ontwikkeld door de Impact Economy Foundation, Harvard Business School, Rotterdam School of Management, Singapore Management University en Impact Institute. De IIT maakt het meten en samenvoegen van verschillende soorten sociale, ecologische en economische effecten mogelijk. Dit stelt investeerders in staat om beslissingen te nemen op basis van geaggregeerde impactmaatstaven – zoals impactrendement – op een vergelijkbare manier als ze gewend zijn om impact te meten op basis van financiële maatstaven zoals Rendement op Investeringen (ROI).

Andere unieke kenmerken van de tool zijn de mogelijkheid om impactmodellen op maat te maken voor specifieke investeringen, portalen voor gegevensinvoer te bieden aan investeringsanalisten en investeerders, en functies om volledige transparantie en traceerbaarheid te bieden over berekeningen en invoergegevens.

Impact Institute biedt ook deskundig advies om de tool te implementeren en rekenmodellen te ontwikkelen, evenals (digitale) educatie om de tool zelf te kunnen gebruiken. Ons belangrijkste doel is om het voor u zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken om uw fondsen te investeren waar ze de beste positieve impact in de wereld hebben, naast het financiële rendement dat u nastreeft.

Onze Impact technologie

U in staat stellen om op feiten gebaseerde beleggingsbeslissingen te nemen om de impact van uw portefeuille te maximaliseren.

  • Uitgebreide impact assessment: Sociale, economische en milieu-impact meten op basis van ons uitgebreide Impact-Weighted Accounts Framework.
  • Datagestuurde inzichten: Gegevens op een gestructureerde manier verzamelen, analyseren en visualiseren. Meer inzicht krijgen in de impact van je portfolio. Ontdek gebieden voor verbetering of herallocatie van middelen.
  • Schaalbaarheid en efficiëntie: Bespaar tijd en middelen door gebruik te maken van ons gestroomlijnde proces voor impactmeting en -beheer.
  • Naleving van rapportagestandaarden: Start om te voldoen aan de toenemende verwachtingen voor transparantie en openbaarmaking in het landschap van impact investeringen.

Hoe het werkt

Manage uw portfolio

Voeg de portefeuille van uw fonds toe om te begrijpen hoe we alle impact moeten samenvoegen. Beheer alle wijzigingen in uw portefeuille in een steeds veranderend investeringslandschap. Bewerk uw aandeel in het portfoliobedrijf zodat IIT weet hoeveel impact we aan u als investeerder moeten toerekenen.

Automatiseer berekeningen

Verzamel op een beknopte manier bottom-up data en gebruik onze frameworks om de impact te berekenen. Herhaal dit eenvoudig periodiek om voortgang te meten.

Samenvoegen en rapporteren

Combineer de impact van al je portefeuilles in één samengevoegd impactrapport voor je fonds. Doorloop vele lagen van gegevens om echt te begrijpen wat er gebeurt, kwartaal na kwartaal. Gebruik je favoriete BI-tool en neem de impactgegevens nog verder mee in je dagelijkse besluitvorming.

×