Publicaties

Elke dag werken we eraan om organisaties en professionals in staat te stellen de impact economie te realiseren. We creëren een gemeenschappelijke taal voor impact en we bieden de hulpmiddelen om die te gebruiken. Hier vind u onze nieuwste publicaties.

Handboek Impactmeten Infrabedrijven

Hiermee kunnen bedrijven sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van...

Impact van banken op biodiversiteit

Dit paper (Engels) beschrijft het standpunt van de Banking for Impact (BFI) werkgroep over het meten en waarderen van biodiversiteit.

Een toolkit voor transitie

Deze studie (Engels), in opdracht van Eurogroup for Animals, gaat over de externe effecten die worden toegeschreven aan de huidige...

ABN AMRO

ABN AMRO Impact Rapport 2021

Bereken de impact

Protocol voor effectbeoordeling om het veelvoud van de impact van geld te berekenen

Beoordeling van het inkomen van Ivoriaanse cacaoboeren

Fairtrade International wilde het inkomen van boerenhuishoudens en het levensinkomen van Fairtrade gecertificeerde cacaoboeren meten.

De True Price van Nederlands brood

In 2018 wilde Bakkerij van Vessem meer inzicht hebben in de echte kosten van het ‘Hollandsch Brood’.

Op weg naar de echte prijs, echte waarde en echte winst van voedsel

Rapport door True Price, in opdracht van Wageningen University & Research. Een stappenplan om de sociale impact van voeding te...

What information you are interested in? (Select multiple if applicable):×