Kennisbank Biodiversiteit

Biodiversiteit is de basis van menselijk welzijn en welvaart

Biodiversiteit is de diversiteit van het leven op aarde: de diversiteit tussen en binnen soorten en organismen. Het vormt de basis voor elk aspect van het leven op onze planeet, maar het neemt af in een ongekend tempo. Wereldwijd is de biodiversiteit met bijna de afgelopen 50 jaar bijna 70 procent afgenomen. Wij en ons economisch en sociaal welzijn zijn rechtstreeks afhankelijk van het leven op aarde. Meer dan de helft van de wereldeconomie is afhankelijk van de diensten van de natuur. Bestuiving, vruchtbare bodems, industriële hulpbronnen, schoon water, geneesmiddelen – bijna alles heeft zijn oorsprong in biodiversiteit.

Dit betekent dat het verlies aan biodiversiteit de bedrijfsvoering aanzienlijk kan verstoren en fysieke risico’s, overgangsrisico’s en reputatierisico’s met zich meebrengt. Het is een snel opkomend onderwerp op de beleids- en regelgevingsagenda’s. Het speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de Taxonomieverordening van de EU.

Biodiversiteit nieuw leven inblazen: Innovatieve oplossingen voor strategische effectmeting en -waardering

Om het verlies aan biodiversiteit te keren, is dringend actie nodig. Steeds meer organisaties zijn op zoek naar inzicht in de strategische impact van biodiversiteit. Impact Institute heeft een innovatieve methodologie en gegevensoplossing ontwikkeld om de impact te meten en te waarderen. Voorbeelden van biodiversiteitimpactprojecten zijn hier te vinden.

GA DIRECT NAAR:

Benieuwd naar hoe u de impact van uw organisatie op de biodiversiteit kunt begrijpen en beheren? Neem contact op.

We zijn lid van het TNFD Forum

Het Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) is een internationaal initiatief dat een raamwerk voor risicobeheer en openbaarmaking ontwikkelt voor organisaties om te rapporteren over en te handelen naar zich ontwikkelende natuurgerelateerde risico’s. Onze Global Impact Database (GID) helpt organisaties met statistieken en gegevens die kunnen helpen bij het identificeren van natuurgerelateerde risico’s en kansen en die kunnen worden gebruikt om doelen te stellen voor het verbeteren van de impact en om de prestaties ten opzichte van deze doelen te meten in overeenstemming met TNFD. Onze impactgegevens over natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten maken het mogelijk om aan de slag te gaan wanneer de beschikbaarheid van gegevens beperkt is, en bieden een raamwerk dat aanvullende locatiespecifieke gegevenspunten kan integreren indien beschikbaar.

PBAF partnership for biodiversity accounting financials image

Onze afstemming met PBAF

Het Partnership for Biodiversity Accounting Framework (PBAF) stelt financiële instellingen in staat om de impact en afhankelijkheid van biodiversiteit van leningen en investeringen te beoordelen en openbaar te maken. Met Global Impact Database (GID) Biodiversity is het mogelijk om de biodiversiteitsvoetafdruk van investeringen te beoordelen met een kwantitatief model dat voldoet aan de PBAF-vereisten. Dit helpt bij het screenen en beoordelen van potentiële biodiversiteitseffecten in alle fasen van het lening- en investeringsproces. Daarnaast kan het landgebruikmodel van de GID helpen bij het uitvoeren van screening op basis van geospatiale biodiversiteitsgegevens. GID Biodiversiteit vertaalt de impact op biodiversiteit ook in termen van impact op de waarde van ecosysteemdiensten.

Hoe wij kunnen helpen

Hoe we onze klanten helpen hun biodiversiteitsvoetafdruk te begrijpen en te beheren

green living

Belang van biodiversiteit voor financiële instellingen

Door leningen te verstrekken en te investeren bevindt de financiële sector zich in een unieke positie om een katalysator te zijn van positieve verandering door financiële stromen om te leiden van activiteiten met een negatieve impact op de biodiversiteit naar activiteiten die de biodiversiteit helpen beschermen en herstellen. Wij lopen voorop als het gaat om het begeleiden van banken, impactinvesteerders en vermogensbeheerders bij het begrijpen van hun biodiversiteitsvoetafdruk door middel van hun kredietverlenings- en financieringsactiviteiten en het informeren over strategieën om duurzame en regeneratieve waardeketens te bevorderen.

image of a local farmer with cocoa bean

Biodiversiteit beschermen via verantwoorde waardeketens

Actoren in wereldwijde complexe waardeketens, zoals in voedsel en landbouw, hebben een grote kans om een rijke biodiversiteit te bevorderen, terwijl ze het risico lopen als de biodiversiteit verder afneemt. Wij ondersteunen klanten bij het meten en beheren van effecten op biodiversiteit van bestaande en toekomstige praktijken om verantwoorde waardeketens te bevorderen.

Advisory_Dienst_Energy transition

Transities in energie, water en infrastructuur vanuit het perspectief van biodiversiteit

Energie-, water- en infrastructuurbedrijven spelen een sleutelrol in het versnellen van de transitie op het gebied van energie, water en grondstoffen. Deze transities helpen klimaatverandering aan te pakken, maar vormen tegelijkertijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Toekomstbestendige infrastructuur is natuurinclusief en circulair – zowel wat betreft landgebruik als mondiale waardeketens met een toenemende vraag naar grondstoffen. Wij ondersteunen organisaties bij het meten van de impact op biodiversiteit en het ontwikkelen van strategieën voor natuurinclusieve infrastructuur in relatie tot bredere economische, ecologische en sociale impact.

Biodiversiteit voor Financiële Instellingen

“Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen van verder biodiversiteitsverlies en het herstel van de natuur. De rol van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en investeerders wordt steeds relevanter onder druk van bijvoorbeeld strengere aansprakelijkheidsregelingen, toenemend toezicht op de praktijken in de toeleveringsketen en veranderende consumentenvoorkeuren.”

– Financiën voor biodiversiteit, richtlijnen voor de Pledge

Abonneer je op ons Youtube-kanaal

We praten over hoe bedrijven en professionals kunnen bijdragen aan een wereld waarin ondernemerschap, innovatie, technologie en werk leiden tot welzijn. Daarvoor richten we ons op het aanpakken van sociale en milieueffecten zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, armoede en ongelijkheid.

Laat ons u helpen uw biodiversiteitsvoetafdruk te begrijpen en te beheren

×