Project Description

Klant

Liander (onderdeel van Alliander) is een van de grootste netbeheerders van Nederland. Binnen de energietransitie heeft Alliander een belangrijke rol in de opbouw van de infrastructuur voor het energiesysteem van de toekomst. Hierbij blijven betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net cruciale factoren. Daarom meet, rapporteert en stuurt Alliander sinds 2015 met ondersteuning van Impact Institute op de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

Projectbeschrijving

In samenwerking met Liander is in 2020 een verkennende impactanalyse uitgevoerd op de maatschappelijke waarde van curtailment – het beperken van het terugleververmogen van klanten met duurzame opwek bij incidentele piekbelasting.

Waarom? Liander loopt op verschillende locaties tegen de grenzen van de capaciteit van het net aan. Duurzame opweklocaties vragen een relatief hoog transportvermogen om bij incidentele piekbelastingen aan het net te kunnen leveren. Liander onderzoekt de mogelijkheid om de netcapaciteit te vergroten door deze pieken af te toppen, wat ook wel curtailment genoemd wordt.

Uit de analyse blijkt curtailment, per saldo een positieve impact op de maatschappij heeft. Het optimum voor de onderzochte case ligt bij het aftoppen op ongeveer 85% van het opgestelde vermogen. De extra kosten voor Liander (compensatie) en de overheid (SDE-subsidies) zijn lager dan de waardecreatie door het versneld aansluiten van nieuwe duurzame productielocaties.

Toegevoegde waarde

De resultaten van de analyse geven Liander een stakeholderperspectief op de voorwaarden waaronder curtailment voor brede maatschappelijke waarde kan zorgen.

De case illustreert de toepasbaarheid van impact meten op vraagstukken binnen de energietransitie en helpt Liander richting sturen op lange termijn maatschappelijke waardecreatie.