Er is een ongekende verandering nodig om een wereld te creëren die ieder van ons in staat stelt, nu en in de toekomst, een bevredigend en waardig leven te leiden. Conventies zoals de SDG's, het Klimaatakkoord van Parijs en Mensenrechten geven ons richting over wat onze doelen zijn. Om deze doelen te realiseren is een impacteconomie nodig: een economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie leiden tot een betere wereld.

Vandaag zijn we verheugd om aan te kondigen dat we het Impact Institute hebben gelanceerd. Onze missie is om organisaties en professionals in staat te stellen de impacteconomie te realiseren. Hiervoor ontwikkelen we eerst de 'taal' van de impacteconomie: open source standaarden voor impactmeting en waardering. Ten tweede ontwikkelen we technologieën om impact te meten en te communiceren met radicaal meer nauwkeurigheid en lagere kosten.

The Impact Institute is een sociale onderneming en een spin-off van True Price. True Price is opgericht in 2012 en heeft sindsdien verschillende methoden en tools ontwikkeld om impact te meten en te gelde te maken. In 2018 besloot True Price zich volledig te richten op het creëren van een platform waarmee bedrijven en consumenten de echte prijs van de producten die ze kopen en maken, kunnen berekenen en delen. Het Impact Institute zet alle andere activiteiten van True Price op het gebied van impactmeting en waardering voort.

Kerndoelen van het Impact Institute zijn dat:

  • Alle organisaties meten, onthullen en sturen op hun maatschappelijke rekeningen (inclusief een geïntegreerde winst- en verliesrekening) naast hun financiële rekeningen
  • De financiële waardering van aandeelhouderswaarde moet internaliseringsrisico's en kansen op de lange termijn omvatten
  • Overheden zorgen voor de nodige prikkels om bedrijven in staat te stellen transparant te zijn over hun maatschappelijke waardecreatie en deze te optimaliseren
  • Alle bedrijven onthullen en verbeteren de maatschappelijke effecten van hun producten (bijvoorbeeld door echte prijsstelling).

Het Impact Institute ontwikkelt zowel open source-methoden als de tools - software, data, training en strategie - om deze doelstellingen te implementeren. Denk hierbij aan softwaretools, meten & rapporteren, consultancy & onderzoek, en training & opleiding.

Onze aandachtsgebieden zijn de Integrated Profit & Loss; echte prijsstelling; Duurzame Ontwikkelingsdoelen; op maat gemaakte impact frameworks en specifieke onderwerpen zoals mensenrechten, leefbaar loon en inkomen, natuurlijk kapitaal, circulariteit, carbon footprint, sociale impact en culturele impact.

Tot slot organiseren we jaarlijks een Impact Conference, waarover we jullie binnenkort zullen informeren.

Meer informatie is te vinden op www.impactinstitute.com. True Price is te vinden op www.trueprice.org. Aarzel niet om ons te contacteren met vragen, ideeën of suggesties.

Vriendelijke groeten,

                        

Adrian de Groot Ruiz, directeur Michel Scholte, directeur