Veelgestelde vragen over het Impact Professional-programma

1. Wat is het Impact Professional Programma?
Het is een set van ontwikkelingsprogramma's. Deze programma's bieden een scala aan praktische hulpmiddelen, gebaseerd op onze beproefde methoden, en leerervaringen. Deze voorzien professionals van de juiste kennis en vaardigheden om impact te meten, te sturen op impact en toekomstige bedrijfsstrategieën te ontwikkelen.

2. Wat is een Impact Professional?
Een professional met de juiste theoretische en praktische kennis om impact te meten, te waarderen en te sturen. Een impactprofessional is in staat om impact als concept toe te passen in het dagelijkse leven en het te gebruiken als propositiedifferentiator in stakeholderbetrokkenheid.

3. Voor wie is het programma?
Het programma richt zich op elke professional op elk gebied die wil leren en voortbouwen op zijn kennis over impact, om zijn carrière als impactprofessional te ontwikkelen en/of een bijdrage te leveren aan zijn organisatie.

4. Ik werk momenteel niet voor een organisatie (bv. freelancer, tussenjobs, student), is dit een goede opleiding voor mij?
Ja absoluut. Deze opleiding is ook geschikt voor een zelfstandige professional. Dit kan je voorzien van praktische ervaring in het meten, rapporteren en sturen van impacts, wat nuttig is voor je toekomstige carrière in elk type organisatie.

5. Waar vindt het programma plaats?
Er zijn drie mogelijkheden om het programma te volgen:

 • In de Impactwijk, Haarlemmerplein 2, 1013 HS Amsterdam.
 • Online deelname – er is een 10%-korting van toepassing
 • In uw eigen bedrijf, bij vijf deelnemers uit uw eigen organisatie

6. Heeft het coronavirus (COVID-19) gevolgen voor de uitvoering van het programma?
Gezien de COVID-19 omstandigheden bieden we onze programma's momenteel exclusief online aan. De programma's vinden plaats in realtime, waarbij deelnemers kunnen communiceren met onze experts.

7. Ik schrijf me in voor een offline deelname, maar ik heb COVID-19 symptomen tijdens de cursusdatum, kan ik overstappen naar online deelname?
Ja, dat kan. Stuur dan een verzoek naar onderwijs@impactinstitute.com.

8. Ontvang ik een certificaat na het volgen van een van de programma's?
Cursus en trainingsprogramma

Na afronding van de cursus en het trainingsprogramma ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname en het slagen voor het programma.

Certificering Impact Professional-programma

Na afronding van het programma ontvangen deelnemers een certificaat en worden ze gecertificeerd als impactprofessional. Met deze titel is de deelnemer volledig toegerust om zelfstandig impact te meten, rapporteren en sturen.

9. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor het volgen van een van de programma's?
Deelnemersvereiste vindt u in onze website en het verschilt per programma. Bij twijfel kun je altijd een e-mail sturen naar: onderwijs@impactinstitute.com door je CV toe te voegen.

10. Wat is de taal van de levering van de programma's?
De programma's worden geleverd in het Engels. Voor incompany trainingen kan een uitzondering worden gemaakt.

11. Wie geeft mij les in het programma?
Je krijgt les van betrouwbare en inspirerende experts in het veld om de beste kennisoverdracht voor deelnemers te garanderen. Raadpleeg voor meer informatie onze: website.

12. Hoe kan ik me aanmelden voor het programma?
Aanmelden kan via deze koppeling.

13. Wanneer kan ik me aanmelden voor een van de programma's?
De inschrijving staat altijd open voor de beschikbare periode. Het is aan te raden om je 2 tot 4 weken voor aanvang van het programma aan te melden.

14. Hoe kan ik mijn inschrijving betalen?
Na inschrijving ontvang je een factuur. U dient binnen 7 dagen na factuurdatum te betalen, uitsluitend via overschrijving. De bankgegevens vindt u op de factuur.

15. Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?
U kunt uw inschrijving annuleren en heeft recht op een annuleringsregeling afhankelijk van de periode van uw opzegging. U kunt uw annuleringsverzoek sturen naar: onderwijs@impactinstitute.com.

 • Annulering binnen 14 dagen na inschrijving (respijtperiode)

We zullen een volledige terugbetaling doen binnen 14 dagen na een geldige herroeping. Dit geldt echter niet voor een niet-consument (bijvoorbeeld een bedrijf).

 • Annulering na respijtperiode maar tot 45 dagen voor aanvang van de cursus

We zullen een 100% uitgeven van de prijs die door de deelnemer is betaald.

 • Annulering na respijtperiode maar tussen 45-15 dagen voor aanvang van de cursus

We zullen een 20% uitgeven van de prijs die door de deelnemer is betaald.

 • Annulering op een later moment (of in geval van no-show)

We zullen geen restitutie verlenen.

Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over ons annuleringsbeleid.

16. Als ik door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte) niet aan het programma kan deelnemen, waardoor ik niet aan het programma kan deelnemen, mag ik me dan laten vervangen door iemand anders?
In principe wel, maar niet halverwege. U kunt vooraf per e-mail op de hoogte worden gesteld van vervanging, inclusief de gegevens van de vervangende deelnemer. Je vervanger moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de opleiding die je hebt ingeschreven.

17. Ontvang ik PE-punten na voltooiing van een van de programma's?
We werken er momenteel aan om in aanmerking te komen voor het verstrekken van PE-punten aan deelnemers van ons programma. Sommige organisaties/verenigingen kunnen PE-Punten verstrekken die u kunt overleggen met uw eigen organisatie. Als je hulp van ons nodig hebt / in geval van twijfel, stuur dan een e-mail naar: onderwijs@impactinstitute.com.
Als je lid bent van de Vereniging van Registercontrollers (VRC), ontvang je PE-punten na afronding van ons programma.

18. Ik heb voldoende kennis over impact, kan ik de cursus overslaan: Starten met Impactmeting en Management en direct een van de trainingsprogramma's of het certificeringsprogramma volgen?
Het is altijd aan te raden om de Cursus: Start met Impactmeting en Management te volgen om u een basiskennis toe te rusten voor het vervolgtraining- en certificeringsprogramma. Het is echter niet verplicht. Elke moeilijkheid bij het volgen van het geavanceerde programma valt buiten de verantwoordelijkheid van Impact Institute.

19. Wat zijn de echte voorbeelden van kennistoepassing die we van een van de programma's hebben geleerd?

 • Impactanalyse NewBees – dit toont een van de mogelijke eerste stappen in het starten van impactmeting van een organisatie. Impacts worden uitgedrukt in de relatieve grootte (in een bellendiagram) en gecategoriseerd per stakeholders. Dit maakt een vergelijking mogelijk tussen effecten en tussen groepen belanghebbenden.
 • Ware prijs van jeans – dit demonstreert de beoordeling van uiterlijkheden van een product dat we dagelijks dragen. Deze publicatie is ook door verschillende media gepubliceerd. Een van de voorbeelden is te vinden hier door RTL Nieuws.
 • Effectbeoordeling van kredietverlening aan de auto-industrie en aan de palmolie-industrie – dit toont een van de mogelijke eerste stappen in het starten van impactmeting van een organisatie. Effectbeoordeling begint met een pilotstudie die praktisch inzicht geeft in hoe de methode wordt toegepast en hoe de impactinformatie door een organisatie zal worden gebruikt. Onze methode en deze pilotstudies zijn ook beoordeeld door het Sim Kee Boon Institute for Financial Economics van het Singapore Management University (SMU). U vindt het rapport hier.
 • ABN AMRO Impactrapport 2019 – dit demonstreert de ultieme toepassing van impactmeting, waarbij de waardecreatie van de hele organisatie wordt gerapporteerd aan haar stakeholders en over verschillende hoofdsteden heen. Dit rapport heeft een beperkte mate van zekerheid gekregen.
 • Voor meer toepassingsvoorbeelden verwijzen wij u naar de publicaties hier.

20. Kan ik ook met andere kaders en methodieken werken?
In het programma gebruiken we ons raamwerk bijvoorbeeld Framework voor Impact Statement, IP&L-beoordelingsmethodologie, Impactmeting en Waardering voor Banken, Gids voor financiers om impacts te beoordelen en te waarderen, enz. Deze kaders bouwen voort op vele andere kaders waarnaar in de literatuurlijst wordt verwezen, bijv. IIRC, GRI, Natural Capital Protocol. We bieden u echter ook andere methodieken, bijv. Impact Weighted Accounts Initiative van Harvard Business School. Als er bovendien een specifieke methodologie is die u in de cursus wilt behandelen, raadpleeg dan: onderwijs@impactinstitute.com

21. Kan ik tijdens en na de cursus ook toegang krijgen tot uw tools, data en software?
Tijdens het programma gaan de deelnemers aan de slag met inzichten uit onze ervaringen, waaronder software en data. Gebruik van de software en toegang tot de database maken echter geen deel uit van dit programma.