Het is een uitdaging gebleken om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. Deze uitdaging heeft ook geleid tot een toenemende vraag van belanghebbenden naar impactverklaringen en rapportage. De afgelopen jaren zien we steeds meer impactraamwerken. De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en de EU-taxonomie zijn slechts enkele voorbeelden van grote instellingen die oproepen tot actie door een alomvattend kader voor te stellen om onze milieudoelstellingen te bereiken.

Met de talloze kaders blijft er een vraag over: hoe kunnen organisaties controle krijgen over hun impact en transparantie bieden aan hun belanghebbenden. En hoe kunnen ze dit bereiken en tegelijkertijd voldoen aan de regelgeving?

Steeds meer organisaties werken met impactverklaringen, ook wel Impact Weighted Accounts (IWA's) genoemd. We zijn blij om dit te zien, aangezien IWA's een belangrijke bouwsteen zijn voor de impacteconomie. Bij Impact Institute is het dan ook onderdeel van onze missie om hen zo goed mogelijk te helpen. In 2019 hebben we de bètaversie van het Framework for Impact Statements (FIS-bèta) gepubliceerd die inderdaad belangrijke informatie en begeleiding biedt aan alle organisaties die werken aan Impact Weighted Accounts. FIS beta werd goed ontvangen. Het wordt meer dan 1.000 keer gedownload van onze website en hebben ontvangen de prestigieuze ISAR Honours Award van de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) werkgroep voor International Standards for Accounting and Reporting (ISAR).

Dit jaar willen we het nog een stapje verder brengen. In plaats van het Framework for Impact Statements bij te werken, hebben we besloten om samen te werken met internationaal gerenommeerde organisaties om te werken aan een publicatie waarin de nieuwste ideeën over impactmeting en waardering van over de hele wereld zijn verwerkt.

We zijn trots om de samenwerking met Harvard Business School's aan te kondigen Initiatief voor impactgewogen rekeningen en de Singapore Management University. Samen met hen en professionals uit het veld publiceren we onder vlag van de Stichting Impact Economie.

Ons streven is om in de loop van de zomer een consultatieversie van de IWAF te publiceren. Blijf kijken!