HOE HET GEÏNTEGREERDE WAARDEMODEL DE BESLUITVORMING VAN BEDRIJVEN VERRIJKT EN DUURZAAM ONDERNEMEN BEVORDERT

Onlangs hebben we een whitepaper gepubliceerd in nauwe samenwerking met het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation: een platform met toonaangevende spelers op het gebied van duurzame financiering in de industrie en de academische wereld, waaronder ABN AMRO, PGGM, DNB, Triodos, NWB, Robeco, Deloitte, de Rotterdam School of Beheer en Stichting Impact Economy.

De whitepaper bespreekt de risico's van uitsluitend focussen op financiële waarde, vooral in een wereld die wordt beïnvloed door ecologische en maatschappelijke verschuivingen. Bedrijven die actief zijn in sectoren met hoge negatieve externe effecten hebben een toenemende behoefte om hun bedrijfsmodellen te transformeren en hun negatieve impact te verminderen of zelfs regeneratief te worden. Om door de complexe wereld vol transities te navigeren, moeten CEO's, CFO's, CRO's en bedrijfsmanagers de positieve en negatieve effecten van hun bedrijfsactiviteiten op hun belanghebbenden begrijpen. Een van de belangrijkste tekortkomingen in de huidige besluitvormingsprocessen is dat er veel aandacht is voor financiële maatstaven op korte termijn, zonder rekening te houden met de bredere impact die het bedrijf heeft op de samenleving. Dit brengt de levensvatbaarheid van deze bedrijven op lange termijn in gevaar.

De whitepaper biedt een aanpak om geïntegreerd denken toe te passen, waarbij de in geld uitgedrukte sociale en milieueffecten worden gecombineerd met de financiële waarden van het bedrijf om de besluitvorming te verrijken. Aan de hand van twee casestudy's, een over de energietransitie door de elektrificatie van auto's en een over de eiwittransitie, laten de auteurs zien hoe technieken voor impactmeting en -waardering (IMV) de CEO, CFO en CRO kunnen helpen een bredere waardecase op te bouwen. Dit zorgt voor een bruikbaar alternatief verhaal voor kortetermijndenken. Door dit in hun strategische visie in te bedden, kunnen bedrijven anticiperen op relevante maatschappelijke transities en hun bedrijfsmodel veranderen om duurzamer en levensvatbaarder te worden op de lange termijn.

Download de toolkit voor transitie