Impact Institute is verheugd om aan te kondigen dat we door de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) zijn geaccepteerd om lid te worden van het wereldwijde forum en om toe te treden tot de onlangs gelanceerde Nature-related Data Catalyst.

Impact Institute is nu lid van de TNFD-forum. Het TNFD Forum is een wereldwijde multidisciplinaire overleggroep van institutionele supporters die de ambitieuze visie en missie van de TNFD delen en die bereid zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van een natuurgerelateerd raamwerk voor risicobeheer en openbaarmaking.

Als een wereldwijde leverancier van duurzaamheids- en impactgegevens, Impact Institute zijn geaccepteerd om deel te nemen aan de nieuw gelanceerde Natuurgerelateerde gegevenskatalysator, die de belangrijkste actoren in het landschap van duurzaamheidsdata samenbrengt. The Catalyst wil inspelen op de marktvraag naar hoogwaardige, betrouwbare, besluitvaardige informatie en data over natuurgerelateerde risico's en kansen

Door ons aan te sluiten bij het Forum en de leidende marktpartijen die er al in zitten, willen we onze tien jaar ervaring en technische expertise op het gebied van impactmeting gebruiken om de Taskforce te ondersteunen bij het co-creëren en leveren van een betrouwbaar en uitgebreid risicoraamwerk.

Natuurverlies is een belangrijk onderwerp omdat het zowel risico's als kansen met zich meebrengt voor organisaties. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de wereldwijde economische output – $4 biljoen dollar aan economische waardegeneratie – matig of sterk afhankelijk is van de natuur (WEF en PwC 2020). Financiële instellingen en bedrijven kunnen echter niet over de instrumenten en kennis beschikken die nodig zijn om te begrijpen hoe hun investeringen en activiteiten de natuur beïnvloeden en zijn op hun beurt blootgesteld aan financiële langetermijnrisico's als gevolg van het verlies ervan. De TNFD, die voortbouwt op de structuur en het fundament van de TCFD, heeft tot doel de invoering van een geïntegreerd raamwerk voor risicobeheer en openbaarmaking te bevorderen dat de beste normen, gegevens en hulpmiddelen samenbrengt om betere besluitvorming van ondernemingen en investeringen te informeren.

GID en hoe het is uitgelijnd met TNFD:

Ons Wereldwijde impactdatabase (GID) helpt organisaties met statistieken en gegevens die kunnen helpen bij het identificeren en rapporteren over natuurgerelateerde risico's en kansen en die kunnen worden gebruikt om doelen voor impactverbetering vast te stellen en de prestaties te meten tegen deze doelen in overeenstemming met TNFD. Onze impactgegevens over natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten stellen gebruikers in staat om de impact van hun portfolio te meten wanneer de beschikbaarheid van gegevens beperkt is, en biedt een raamwerk dat indien beschikbaar aanvullende locatiespecifieke gegevenspunten kan integreren.

Over de TNFD

De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) is een wereldwijd, marktgestuurd initiatief, ontworpen met de missie om een risicobeheer- en openbaarmakingskader te ontwikkelen en te leveren voor organisaties om te rapporteren en actie te ondernemen op veranderende natuurgerelateerde risico's, met als doel van het ondersteunen van een verschuiving in wereldwijde financiële stromen weg van natuur-negatieve uitkomsten naar natuur-positieve uitkomsten. Het TNFD-forum is bedoeld om het werk van de Taskforce te ondersteunen door toegang te bieden tot een wereldwijde, multidisciplinaire pool van technische expertise en praktische ervaring waaruit de Taskforce kan putten om het raamwerk te ontwikkelen.

Adviseur duurzame financiering

Toby Smith

DATA TEAM LEAD

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wil je meer weten? Neem contact op.