DE ECHTE KOSTEN VAN DE CEMENT-, STAAL- EN CHEMISCHE INDUSTRIE

In het huidige economische systeem leveren de cement-, staal- en chemische industrieën van de EU27 veel producten
voor de economie van de EU27, zoals materialen die worden gebruikt in de bouw en de automobielsector. Tegelijkertijd veroorzaken de energie-intensieve cement-, staal- en chemische industrie grote schade aan mens en planeet.
In tegenstelling tot het principe 'de vervuiler betaalt' worden de kosten van deze sociale en milieuschade niet betaald door de industrie. Integendeel, de sociale en milieukosten die worden veroorzaakt door de cement-, staal- en chemische industrie in de EU worden gedragen door de samenleving en toekomstige generaties.

In dit rapport, in opdracht van de Groenen/EFA-groep in het Europees Parlement (Groenen/EFA), voert True Price een werkelijke kostenanalyse uit van de cement-, staal- en chemische industrie in de EU27 voor het jaar 2019. Het rapport kijkt zowel naar de industrieën als geheel en hun directe en stroomopwaartse effecten. Bovendien duikt dit rapport in de belangrijkste stap in de vervuilende waardeketen van elke bedrijfstak en evalueert het de externe kosten van die stap en van een duurzamere alternatieve productiemethode.

Download het rapport