Impact Institute* en Tony's Chocolonely hebben een meerjarige samenwerking. In 2013 heeft Impact Institute in opdracht van True Price een analyse uitgevoerd voor Tony's Chocolonely waarin de sociale en milieukosten van een conventionele chocoladereep en een Tony's Chocolonely chocoladereep zijn berekend. In 2013 presteerde Tony's 44% beter dan de sector cacao. Nu hebben we een uitgebreid rapport gepubliceerd waarin de prestaties van Tony's Chocolonely worden bijgehouden. Hoewel de huidige werkelijke cacaokosten voor zowel Tony's Chocolonely als de sectorbenchmark sinds 2013 verbeteren, is er nog werk aan de winkel om lagere werkelijke kosten en duurzamere cacao te krijgen.

Tony's Chocolonely cacao is duurzamer dan de gemiddelde cacao

Impact Institute ontdekte dat de werkelijke kosten van cacao voor Tony's Chocolonely-boerderijen in 2017 € 4,52 per kilogram bedragen. Dit is 54% lager dan de werkelijke kosten van de (gewogen) gemiddelde cacao in Ivoorkust en Ghana (werkelijke kosten van € 9,91) en is een verbetering van 43% vergeleken met de Tony's Chocolonely-boerderijen in 2013 (werkelijke kosten van € 7,93).

Dit komt vooral omdat Tony's Chocolonely beter presteert op de gevolgen van onderloon van kleine boeren (die een Tony's Chocolonely-premie ontvangen), kinderarbeid en dwangarbeid (die Tony's Chocolonely actief probeert te voorkomen). Bovendien hebben de boerderijen van Tony's Chocolonely's hogere opbrengsten, wat ook helpt om de werkelijke kosten per kilogram cacao te verlagen. Omdat de cacaosector niet in staat is om boeren van een leefbaar inkomen te voorzien en gebruikmaakt van kinder- en dwangarbeid, moet er meer worden gedaan.

Tony's Chocolonely is verbeterd sinds 2013, maar er zijn nog steeds externe kosten

Hoewel de resultaten van deze studie aantonen dat er in de loop der jaren echte vooruitgang is geboekt, blijven de externe kosten bestaan. Het werk van Impact Institute met Tony's Chocolonely biedt waardevolle inzichten in de kansen voor vooruitgang en verbetering voor de chocoladesector.

Om vooruit te komen, zijn er verschillende acties die kunnen helpen de externe kosten verder te verlagen. Ten eerste moet er meer gerichte aandacht worden besteed aan specifieke kosten om een meer gerichte inspanning te hebben. Kosten zoals die van onderloon van kleine boeren en kinderarbeid zijn een hardnekkige uitdaging geweest binnen de cacao-industrie en zouden baat hebben bij meer gerichte aandacht. Ten tweede, en daarmee samenhangend, is het ontwikkelen van verdere methoden om de voortgang van deze kosten te meten. Ten derde: zodra de vooruitgang beter meetbaar is, kunnen ze worden aangepakt en kan de vooruitgang op bedrijfsniveau worden gestuurd. Ten slotte kunnen de rapportagemechanismen op deze drie verbeterpunten worden versterkt om kennis en best practices te delen.

Lees het uitgebreide verslag op onze website hier.

*Impact Institute werkte onder de vroegere naam True Price.