COVID-19 beschadigt en vernietigt de gezondheid van miljoenen mensen wereldwijd. Vooral kwetsbare en achtergestelde individuen en gemeenschappen worden getroffen: mensen met een zwakkere gezondheid, een gebrek aan sanitaire voorzieningen, geen toegang tot gezondheidszorg, beschermende uitrusting en onderdak.
 
Onze gedachten gaan uit naar al degenen die lijden, hun leven hebben verloren en degenen die hun dierbaren hebben verloren. En we zijn dankbaar voor degenen die een vitale rol vervullen in onze samenleving. Aan degenen die de kritieke gezondheidszorg, producten en diensten, voedsel, transport, beveiliging en uitrusting leveren. En aan degenen die initiatieven starten en meedoen om elkaar te helpen.
 
We volgen en ondersteunen de gezondheid van onze medewerkers. Ons kantoor, de True Price Store en onze evenementenruimtes zijn tot nader order tijdelijk gesloten. We werken vanuit huis en organiseren en nemen deel aan vergaderingen en evenementen online. En we proberen er zoveel mogelijk te zijn voor onze klanten, partners en de samenleving.
 
Tegelijkertijd gaan we door met ons dagelijkse werk en onze missie: bedrijven en instellingen helpen om impact te managen en te sturen. We volgen de ontwikkelingen en aanbevelingen van de Nederlandse regering, de WHO en de bevoegde autoriteiten in de landen waarin we actief zijn op de voet. Daar passen we onze bedrijfsvoering en beleid op aan.
 
Op de langere termijn voorzien we ernstige menselijke, sociale en economische gevolgen voor de samenleving. Dit zet het welzijn van de samenleving, ons werk en alles waar we voor staan onder druk.
 
We zetten ons in om de samenleving weer op te bouwen en soortgelijke crises in de toekomst te voorkomen, door de veerkracht van onze economie en de samenleving als geheel te verbeteren.
 
Daarom blijven we de impact op – en afhankelijkheden van – alle belanghebbenden en alle kapitalen helpen meten en sturen. Meer dan alleen financieel kapitaal voor aandeelhouders. Dit omvat gezondheid, menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal, met inbegrip van lichamelijke en geestelijke gezondheid, en de preventie van zoönose; natuurlijk kapitaal, inclusief biodiversiteit en dierenwelzijn; en financieel kapitaal; inclusief financiële weerbaarheid.
 
Als we iets kunnen doen, neem dan contact op met info@impactinstitute.com.