Het is algemeen bekend dat transformatie van het agrofoodsysteem cruciaal is om de Sustainable Development Goals (SDG's) te behalen. Dit punt wordt benadrukt door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. De directeur-generaal, José Graziano da Silva, stelt: 'De SDG's zijn onderling verbonden en onderling afhankelijk. Maar vooral SDG's 1 [armoede] en 2 [honger] staan centraal om de algemene agenda te bereiken. Veel van de doelen, zoals gezondheid en onderwijs, kunnen niet worden bereikt zonder Zero Hunger'. Hans Eenhoorn van Worldconnectors, voormalig vice-president van Unilever (Foods) en lid van de United Nations Task Force on Hunger verwoordt het als volgt: 'We kunnen geen wereld accepteren waarin een miljard rijke mensen ziek worden van overconsumptie (obesitas, diabetes , hart- en vaatziekten enz.), terwijl tegelijkertijd een miljard mensen honger lijden door voedseltekorten, waardoor zovelen lichamelijk en geestelijk gehandicapt zijn'.

Tafel: een overzicht van de voedselgerelateerde SDG's.

De Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hebben veel initiatieven genomen om te werken aan de verduurzaming van de voedselsector. De Nederlandse regering benadrukt de noodzaak om methaanemissies en obesitas aan te pakken in een CBS verslag doen van  en haar inspanningen voor voedselzekerheid en voeding in a recent verslag. De private sector heeft tientallen initiatieven genomen, zoals blijkt uit een verslag doen van (in het Nederlands) door food ondernemersvereniging FNLI. Het maatschappelijk middenveld, organisaties als Hivos en Fairtrade International werken internationaal om honger, armoede en duurzaamheid van de landbouw aan te pakken. Voedselveranderingslab en Benchmarks voor leefbaar loon respectievelijk.

De noodzaak van een Nederlandse SDG Food Roadmap

Hoewel de ambities hoog zijn, ontbreekt het ons aan een duidelijke beleidsvisie. Dit omvat een roadmap, een overzicht van initiatieven en een duidelijk monitoringsysteem. De roadmap moet actieve partijen in de foodsector een duidelijk beeld geven van welke acties, wanneer en door wie moeten worden ondernomen. Een overzicht van initiatieven moet de hiaten of successen laten zien en zelfgenoegzaamheid voorkomen. Een monitoringsysteem moet de voortgang volgen en waar nodig nieuwe activiteiten stimuleren. Een mooi voorbeeld van een roadmap voor de energiesector voor 2030 is Het Nationale Energie Akkoord. Zonder beleidsvisie heeft Nederland een kortzichtige agenda om de mondiale voedselgerelateerde SDG's aan te pakken.

De lancering van het SDG Food Initiative (SFI)

HAS Hogeschool, het Impact Institute*, het SDG Charter en Worldconnectors willen met hun expertise en hefboomwerking bijdragen aan de ontwikkeling van een SDG 2 (en 12.3) beleidsvisie via het SDG Food Initiative (SFI). Eind 2016 benadrukten 40 vertegenwoordigers van de voedingssector de noodzaak van dit initiatief op Transformeer je wereld. Nu wordt het BFI verder gedragen door overleg tussen sectorvertegenwoordigers over het tot stand komen van de beleidsvisie. Er zijn meerdere manieren om mee te doen:

Maak een profiel aan en upload uw voedselgerelateerde initiatieven op de SDG-gateway: een 'go to'-omgeving waar Nederlandse SDG-initiatieven gepromoot en ontdekt kunnen worden.

Doe op 25 september mee aan het SDG Charter Event voor een workshop rond de SFI: Tickets hier

Ondersteun initiatieven of zoek sectorexpertise, neem contact op met Rosalie de Bruijn via rosalie@sdgcharter.nl.

Bezoek de De website van Worldconnectors om op de hoogte te blijven van recente updates van de activiteiten van de SDG Food Initiative.

 

Dit bericht is gepubliceerd toen Impact Institute voor 10-10-2018 opereerde onder de naam True Price. Lees hier meer over hier.