PUBLICATIES

Elke dag werken we eraan om organisaties en professionals in staat te stellen de impact economie te realiseren.

We creëren een gemeenschappelijke taal voor impact en we bieden de tools om het te gebruiken.

Hier vindt u onze laatste publicaties.

HANDBOEK IMPACTMETING INFRABEDRIJVEN

HANDBOEK IMPACTMETING INFRABEDRIJVEN

Hiermee kunnen bedrijven sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

EXTERNE KOSTEN VAN VOEDSEL VAN DIERLIJKE AFRONDEN IN DE EU

In opdracht van Eurogroup for Animal gaat deze studie over de externe effecten die worden toegeschreven aan de huidige waardeketens van de EU-productie en -consumptie van voedsel van dierlijke oorsprong en kansen voor verandering.

BIODIVERSITEIT IMPACT VAN BANKEN

In dit document wordt het standpunt uiteengezet van de Banking for Impact (BFI)-werkgroep over het meten en waarderen van biodiversiteit.

EEN TOOLKIT VOOR OVERGANG

Hoe het Integrated Value Model de besluitvorming van bedrijven verrijkt en duurzaam ondernemen bevordert.

ECHTE KOSTEN VAN DE CEMENT-, STAAL- EN CHEMISCHE INDUSTRIE
In dit rapport, in opdracht van de Groenen/EFA-groep, voert True Price een werkelijke kostenanalyse uit van de EU27's cement, staal en chemicaliën.

ECHTE KOSTEN VAN KATOENEN T-SHIRTS
Dit onderzoek, in opdracht van de Groenen/EFA-fractie in het Europees Parlement, is uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de sociale en milieukosten van de kledingindustrie.

VOORLOPIG VERSLAG OVER DE WAARDEKETEN VAN MANGOS

Een rapport waarin de waardeketen van mango's die door de Nederlandse supermarkt Jumbo worden verkocht, wordt beoordeeld

IMPACTMETING EN WAARDERING VOOR BANKEN
Een kwantitatieve en vergelijkbare vorm van meten en waarderen om de volledige impact van banken te begrijpen.

GENTEGREERDE WINST- EN VERLIESBEOORDELINGSMETHODOLOGIE
Dit raamwerk biedt begeleiding en praktisch advies over hoe de principes van FIS in de praktijk kunnen worden gebracht en richt zich op enkele van de belangrijkste onderwerpen in FIS

impact-gids-financiers

GIDS VOOR FINANCIERS OM IMPACT TE BEOORDELEN EN WAARDEREN
Deze gids biedt impactinvesteerders en filantropen een gedegen impactbeoordeling en waarderingsmethodologie.

KADER VOOR EFFECTVERKLARINGEN

Dit raamwerk is bedoeld om organisaties te helpen bij het opstellen van hun eigen impactverklaringen.