PUBLICATIES

Elke dag werken we eraan om organisaties en professionals in staat te stellen de impact economie te realiseren.

We creëren een gemeenschappelijke taal voor impact en we bieden de tools om het te gebruiken.

Hier vindt u onze laatste publicaties.

impact-meetbanken

IMPACTMETING EN WAARDERING VOOR BANKEN

Een kwantitatieve en vergelijkbare vorm van meten en waarderen om de volledige impact van banken te begrijpen.

impact-gids-financiers

GIDS VOOR FINANCIERS OM IMPACT TE BEOORDELEN EN WAARDEREN

Deze gids biedt impactinvesteerders en filantropen een gedegen impactbeoordeling en waarderingsmethodologie.

GENTEGREERDE WINST- EN VERLIESBEOORDELINGSMETHODOLOGIE

Dit raamwerk biedt begeleiding en praktisch advies over hoe de principes van FIS in de praktijk kunnen worden gebracht en richt zich op enkele van de belangrijkste onderwerpen in FIS

KADER VOOR EFFECTVERKLARINGEN

Dit raamwerk is bedoeld om organisaties te helpen bij het opstellen van hun eigen impactverklaringen.

VOORLOPIG VERSLAG OVER DE WAARDEKETEN VAN MANGOS

Een rapport waarin de waardeketen van mango's die door de Nederlandse supermarkt Jumbo worden verkocht, wordt beoordeeld

HANDBOEK IMPACTMETEN NETWERKORGANISATIES

Hiermee kunnen bedrijven sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.