De financiële sector bevindt zich in een unieke positie om de overgang naar een impacteconomie te versnellen, kan kapitaal mobiliseren, fondsen naar gebieden leiden die de samenleving ten goede komen en sociale en milieurisico's op de juiste manier prijzen.

EFFECTMETING EN RAPPORTAGE

Het meten van impact helpt financiële instellingen om beter inzicht te krijgen in de feitelijke en potentiële financiële, sociale en milieu-impact die zij hebben op hun stakeholders en de drijfveren van dergelijke impact. Bijvoorbeeld klimaat- of biodiversiteitsvoetafdrukken, portefeuille-impactbeoordelingen, mensenrechtenschendingen in de waardeketen, financiële inclusie, maar ook de waarde die wordt gecreëerd met financiële producten zoals hypotheken en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties. Het stelt hen in staat om op geloofwaardige wijze te rapporteren over de waarde die ze creëren en om te voldoen aan de vereisten voor duurzaamheidsrapportage (ESRS, CSRD, SFDR, TNFD, TCFD, enz.).

IMPACTMANAGEMENT EN STRATEGIE

De financiële sector is cruciaal om maatschappelijke transities zoals de energie-, voedsel- of materialentransitie te helpen versnellen. Het begrijpen van de impact en de onderliggende drijfveren helpt om de interpretatie van 'waarde' te verbreden tot voorbij louter financiële waarde. Het verrijkt investerings- en kredietbeslissingen en stelt instellingen in staat te anticiperen op opkomende risico's, waardoor ze kunnen gedijen - en zelfs overleven - in een wereld die wordt getest door ecologische en sociale verschuivingen. Impactwaardering maakt het mogelijk om een alomvattende strategie te creëren en uit te voeren waarbij compromissen kunnen worden vergeleken en beheerd in termen van risico, rendement en impact. Bijvoorbeeld het gebruik van impactinformatie om productportfolio's te ontwikkelen die het bedrijfsleven stimuleren met lagere externe kosten en het integreren van True Value in investeringsbeleid en -processen.

PRIORITAIRE GEBIEDEN

BANKEN

voetafdrukbeoordelingen, sector deep dives, (dubbele) materialiteitsbeoordelingen, duurzame financiële productontwikkeling, impact- en duurzaamheidsrapportage

IMPACT INVESTEERDERS

beleggingsstrategie en veranderingstheorie, impact due diligence, voor impact gecorrigeerde rendementen, inzichten in portefeuille-impact, impact- en duurzaamheidsrapportage

VERMOGEN EIGENAARS EN BEHEERDERS

ESG- en impactgebaseerde assetallocatie, fonds- en portefeuilleoptimalisatie, (dubbele) materialiteitsbeoordelingen, impact- en duurzaamheidsrapportage

VERZEKERAARS

voetafdrukbeoordelingen, (dubbele) materialiteitsbeoordelingen, ontwikkeling van verzekeringsproducten, impact- en duurzaamheidsrapportage

PARTNERS

We werken actief samen met onze klanten en andere partners om impactmeting in de hele financiële sector te bevorderen. Wij zijn een van de mede-oprichters van de Banking for Impact-initiatief, een coalitie die samenkwam om een geharmoniseerde kwantitatieve aanpak te ontwikkelen voor het meten van impact, toegesneden op financiële instellingen.

.

Deze Nederlandse Adviesraad voor impactbeleggen is een onafhankelijke non-profitorganisatie die tot doel heeft de groei te versnellen en de effectiviteit van de markt voor impactbeleggingen te verbeteren.

.

Deze Erasmus Platform voor duurzame waardecreatie is een academische denktank aan de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit Rotterdam, die samenwerkt met vooraanstaande duurzaamheidsexperts in de financiële sector.

PUBLICATIES

ABN AMRO Impactrapport 2021

ABN AMRO EFFECTVERSLAG 2021

Effectbeoordeling van kredietverlening aan de palmolie-industrie

EFFECTBEOORDELING VAN LENINGEN AAN DE PALMOLIE-INDUSTRIE

Effectbeoordeling van kredietverlening aan de auto-industrie

EFFECTBEOORDELING VAN KREDIETEN AAN DE AUTO-INDUSTRIE

Wire Group Impact Assessment-protocol om de impact veelvoud van geld te berekenen

IMPACTBEOORDELINGSPROTOCOL OM DE IMPACT MEERDERE GELD TE BEREKENEN

SELECTIE VAN ONZE KLANTEN

Draadgroep
DBS
Actiam
stuklijst
CaixaBank
Danske Bank
NN
Regionale Ontwikkelings Maatschappijen
Standaard gecharterd
UBS

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk