OM DE IMPACTECONOMIE TE BEREIKEN, HEEFT DE WERELD VERANTWOORDELIJKE WAARDEKETEN NODIG

Verantwoorde waardeketens zijn een cruciaal onderdeel van de Impact Economy, een economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie zorgen voor inclusief welzijn.

Wij definiëren verantwoorde waardeketens als waardeketens waarin mensenrechten worden gerespecteerd.

Dit omvat het aanpakken van zowel sociale als milieukwesties in de waardeketen. Alle mensen in de waardeketen moeten onder meer betaald worden of een leefbaar loon of leefbaar inkomen verdienen, zijn niet onderworpen aan dwangarbeid of onveilige arbeidsomstandigheden en worden niet gediscrimineerd op het gebied van loon of promotiemogelijkheden. Het respecteren van mensenrechten betekent ook het minimaliseren van de impact op het milieu om een gezond milieu te garanderen. Onze volledige lijst van mensenrechten is in overeenstemming met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en in de OESO Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct en is hier te vinden.

Wij ondersteunen organisaties bij het meten en rapporteren van impact. We gebruiken datagestuurde inzichten om organisaties te adviseren over hoe ze hun sociale en ecologische impact kunnen beheren en transformeren om verandering te stimuleren en verantwoorde waardeketens te stimuleren. Door samen te werken met en te werken voor sociale ondernemingen, MKB, bedrijven en NGO's, streven we naar waardeketens waarin mensenrechten en milieurechten worden gerespecteerd.

Interesse om met ons samen te werken of wil je meer weten over ons werk? NEEM CONTACT OP.

BETROKKEN BIJ WERELDWIJDE WAARDEKETENS? KRIJG IMPACTGEGEVENS.

ONZE PRIORITAIRE GEBIEDEN

TOEKOMST VAN VOEDSEL

Agri/Food, regeneratieve landbouw, systeemverandering, boereninkomen, leefbaar loon, klimaat

TOEKOMST VAN HET WERK

Fatsoenlijk werk, welzijn, gezondheid & veiligheid, duurzame inzetbaarheid, menselijk kapitaal

TOEKOMST VAN MATERIALEN

Biobased plastics, rubber, verpakkingen, kleding, uitputting fossiele brandstoffen, gezonde leefomstandigheden

PUBLICATIES

De echte prijs van Hollands brood

 DE ECHTE PRIJS VAN NEDERLANDS BROOD

Inkomen cacaoboer fairtrade

BEOORDELING VAN HET LEVEND INKOMEN VAN IVORISE CACAOBOEREN

Schatting van het gezinsinkomen van de landbouwer

SCHATTING VAN HET HUISHOUDINKOMEN VAN DE LANDBOUWER

SMU impactmeting

IMPACT ANALYSE

SELECTIE VAN ONZE KLANTEN

TOEKOMST VAN VOEDSEL

TOEKOMST VAN HET WERK

TOEKOMST VAN MATERIALEN

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk