Een impacteconomie bevordert de duurzaamheid, repareerbaarheid en recycleerbaarheid van producten en hulpbronnen om binnen de grenzen van de planeet te blijven. Onze wereld heeft circulaire bedrijfsmodellen, infrastructuur, materialen en ontwerppraktijken nodig die rekening houden met werknemers- en mensenrechten.

energie water infrastructuur

EFFECTMETING EN RAPPORTAGE

Het meten van impact ondersteunt bedrijven en hun partners bij het verkrijgen van inzicht in de effecten van bedrijfsactiviteiten op mens en planeet. Duurzaam materiaal- en hulpbronnengebruik vereist circulaire bedrijfsmodellen en transparantie over de impact van materialen en industriële processen.

IMPACTMANAGEMENT EN STRATEGIE

Om de Impact Economy te bereiken, moet de wereld overgaan op duurzaam materiaal- en hulpbronnengebruik. Respect voor de grenzen van de planeet en de rechten van werknemers, evenals duurzaamheid, repareerbaarheid en recycleerbaarheid moeten in alle fasen van de levenscyclus worden ingebed. Door impactinformatie te integreren in de besluitvorming, kunnen bedrijven overstappen op duurzaam materiaal- en hulpbronnengebruik.

PRIORITAIRE GEBIEDEN

CIRCULARITEIT

Hernieuwbare energie, schone en betaalbare energie, rechtvaardige transitie, decarbonisatie

MATERIALEN GEBRUIK

Duurzame verpakkingen, duurzaamheid, biodiversiteit

MIDDELENBEHEER

Verspilling aan hulpbronnen, beheer van hulpbronnen

WERELDWIJDE WAARDEKETENS

Impact van kunststoffen, milieu-impact, levensonderhoud en menselijke gezondheid

PUBLICATIES

SELECTIE VAN ONZE KLANTEN

Energie Enexis Netbeheer
Energie, Stedin Groep
Energie, Alliander
Energie, Alliander
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk