Wereldwijde voedselsystemen zijn vaak gebaseerd op uitbuitingsmechanismen die schadelijk zijn voor mens en natuur. Overgang naar duurzame voedselsystemen zorgt voor een langdurige consumptie van gezond voedsel, geproduceerd op een manier die de rechten van werknemers en de grenzen van de planeet respecteert.

EFFECTMETING EN RAPPORTAGE

Het meten van impact ondersteunt actoren in de waardeketen en hun partners bij het verkrijgen van inzicht in de effecten van bedrijfsactiviteiten op mens en planeet. Het creëren van duurzame en veerkrachtige voedselsystemen vereist transparantie over waardeketens en kennis over kansen voor verandering.

IMPACTMANAGEMENT EN STRATEGIE

Om de Impact Economy te bereiken, moet de wereld overstappen naar duurzame voedselsystemen. Overal in de waardeketen moeten de grenzen van de planeet en de rechten van werknemers worden ingebed in de voedselproductie. Toekomstbestendige voedselsystemen vereisen dat actoren in de waardeketen bedrijfsstrategieën ontwikkelen en uitvoeren met behulp van impactinformatie. Het integreren van impactinformatie in de besluitvorming maakt de overgang mogelijk naar voedselsystemen die efficiënt, rechtvaardig en milieuvriendelijk zijn.

 

PRIORITAIRE GEBIEDEN

INVLOED OP DE NATUUR

Agrifood, regeneratieve landbouw, biodiversiteit, klimaat

ARBEIDERS- EN MENSENRECHTEN

Boereninkomen, fatsoenlijk werk, gezondheid en veiligheid, leefbaar loon

DUURZAME VERPAKKING

Biologische afbreekbaarheid, circulaire businessmodellen, gezonde leefomstandigheden

VOEDSELVEILIGHEID

Gezonde voeding & voedzaam, veerkracht klimaatadaptatie, ketensamenwerking

PARTNERS

Deze True Value of Food-initiatief (TVFI) werd gelanceerd op de United Nations Food Systems Summit (UNFSS) in 2021 door onder meer Impact Institute, True Price Foundation en de UNFSS Scientific Group, en is gelieerd aan de UN Food Systems Coordination Hub.

Het belangrijkste doel is om het potentieel van de True Value of Food voor overheden, bedrijven, investeerders en consumenten te ontsluiten door hen een nieuwe economische basis voor besluitvorming te bieden. De verborgen milieu-, gezondheids- en economische kosten in de huidige voedselsystemen hebben een aanzienlijke nadelige impact op de planeet en de samenleving. True Cost Accounting (TCA) en interventies die zijn ontwikkeld als reactie op TCA-bevindingen, kunnen de waarde van voedselsystemen en hun vermogen om klimaatverandering en andere wereldwijde crises aan te pakken, vergroten.

PUBLICATIES

De echte prijs van Hollands brood

 DE ECHTE PRIJS VAN NEDERLANDS BROOD

Inkomen cacaoboer fairtrade

BEOORDELING VAN HET LEVEND INKOMEN VAN IVORISE CACAOBOEREN

Schatting van het gezinsinkomen van de landbouwer

SCHATTING VAN HET HUISHOUDINKOMEN VAN DE LANDBOUWER

SMU impactmeting

IMPACT ANALYSE

SELECTIE VAN ONZE KLANTEN

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk