ENERGIE, WATER EN INFRASTRUCTUUR ZIJN DE MOTOR VAN DE ECONOMIE – EN SLEUTEL VOOR DE IMPACTECONOMIE

Energie, water en infrastructuur vormen de ruggengraat van onze economie. Naast essentiële behoeften, vormen ze de basis voor het welzijn dat we vandaag ervaren. En cruciaal om de Impact Economy te realiseren.

energie water infrastructuur

Onze samenleving maakt cruciale transities door

Onze huidige energie-, water- en mobiliteitssystemen creëren enorme waarde – maar tegen een prijs. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en versterking van sociale ongelijkheden zijn voorbeelden van die kosten. Terwijl deze transities zich voltrekken, opereren organisaties in een steeds complexere omgeving met veranderende verwachtingen, economische onzekerheid, wettelijke vereisten en tekorten aan technische vaardigheden. Een schone en rechtvaardige transitie vraagt om meer sturen dan economie: het vraagt om sturen op impact.

Het navigeren door schone en rechtvaardige transities vereist een beter begrip van de waarde die voor alle betrokken stakeholders wordt gecreëerd – om daarop te kunnen sturen.

Navigeren in schone en rechtvaardige transities gaat over het stellen van doelen en het maken van afwegingen. Het vereist een beter begrip van de waarde die voor alle betrokken stakeholders wordt gecreëerd – om daarop te kunnen sturen. We werken samen met organisaties in de sectoren energie, water en infra om deze capaciteiten te ontwikkelen. Voorbeelden zijn langdurige samenwerkingen met Alliander op het gebied van impactmeting, impactreizen met netwerkbedrijven (Stedin, Enexis, Alliander), waterleidingbedrijven (WML, Vitens) en grote infrabedrijven (Haven van Rotterdam, Rijkswaterstaat, Schiphol, ProRail). We adviseren over impactstrategieën, ontwikkelen impactrapportages, werken samen aan strategische waarde-casestudy's en helpen coalities te bouwen. Uiteindelijk om organisaties in staat te stellen te sturen op impact.

Impact maken door samenwerkingen

Wij geloven dat impact maken in een onderling verbonden wereld samenwerking, co-creatie en het bouwen van ecosystemen voor impact met zich meebrengt. Energie-, water- en infra-organisaties staan voor vergelijkbare uitdagingen die baat hebben bij samenwerking. Daarom ontwikkelen we samen met de sector een geharmoniseerde aanpak van impactmeting, zie Handboek voor Netwerkorganisaties (Nederlands).

Interesse om met ons samen te werken of wil je meer weten over ons werk? NEEM CONTACT OP.

ONZE PRIORITAIRE GEBIEDEN

ENERGIETRANSITIE

Hernieuwbare energie, schone en betaalbare energie, rechtvaardige transitie, decarbonisatie

WATEROVERGANG

Waarde van water, waardecasussen, infrastructuur

HULPMIDDELENOVERGANG

Van afval naar hulpbronnen, beheer van hulpbronnen, sociale impact

TOEKOMST VAN MOBILITEIT

Modal shift, sociale impact van infrastructuur, echte prijs van spoor, weg, luchtvaart

PUBLICATIES

Stedin – Impactrapportage

IMPACT RAPPORTAGE

Impactmeting van maatschappelijke participatie

EFFECTMETING VAN SOCIALE PARTICIPATIE

Waardegeval bij inperking

WAARDEGEVAL OP BEPERKING

Impactrapportage

HANDBOEK IMPACTMETEN NETWERKORGANISATIES

SELECTIE VAN ONZE KLANTEN

ENERGIE

Energie Enexis Netbeheer
Energie, Stedin Groep
Energie, Alliander

WATER

Water, Vitens
Water, WML
Water, Waternet

INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur, NGinfra
Infrastructuur, ProRail
Infrastructuur, Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

MIDDELENBEHEER

Resource Management, Circulus Berkel
Resource Management, Prezero
Resource Management, Meerlanden

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk