Ons huidige energiesysteem creëert enorme waarde – maar gaat ten koste van klimaatverandering, biodiversiteit en versterking van sociale ongelijkheid. Een schone en rechtvaardige transitie vereist sturen op meer dan economie: het vereist sturen op impact. 

EFFECTMETING EN RAPPORTAGE

Impactmeting en -rapportage kunnen een beter begrip creëren van de waarde die wordt gecreëerd voor alle betrokken stakeholders. We hebben een lange staat van dienst in het opzetten van impacttrajecten en impactmetingen met organisaties binnen de energiesector of in energie-intensieve sectoren. 

IMPACTMANAGEMENT EN STRATEGIE

Navigeren door schone en rechtvaardige transities gaat over het stellen van doelen en het maken van compromissen. Door organisaties te begeleiden met impactmanagement en strategie helpen we hen te sturen op impact. Op deze manier kan impact worden meegenomen in de besluitvorming.  

PRIORITAIRE GEBIEDEN

ENERGIE SYSTEMEN

Milieu- en sociale effectbeoordelingen, echte prijs van energie, schone en betaalbare energie, rechtvaardige transitie

INFRASTRUCTUUR

Sectortransities, impact assessments, welzijnseconomie, waardecases

ENERGIE-INTENSIEVE SECTOREN

Mobiliteit en transport, gebouwde omgeving, afval naar grondstoffen

PARTNERS

Wij geloven dat impact maken in een onderling verbonden wereld samenwerking, co-creatie en het bouwen van ecosystemen voor impact met zich meebrengt. Energie-, water- en infra-organisaties staan voor vergelijkbare uitdagingen die baat hebben bij samenwerking. Daarom ontwikkelen we samen met de sector een geharmoniseerde aanpak van impactmeting, ziehandboek impactmeten infrabedrijven (Nederlands). 

PUBLICATIES

SELECTIE VAN ONZE KLANTEN

Energie Enexis Netbeheer
Energie, Stedin Groep
Energie, Alliander
Energie, Alliander
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden
Resource Management, Meerlanden

NEEM CONTACT OP

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk