ONZE EXPERTISE GEBIEDEN

Ons adviesteam maakt gebruik van ervaringen van meer dan 100 impactvolle projecten met een team van ervaren consultants. Wij ondersteunen organisaties als een vertrouwde en bekwame metgezel in hun reis naar een impactgedreven organisatie. Op deze reis is het van het grootste belang dat organisaties in staat worden gesteld hun impact te meten, te rapporteren en te beheren. Wij adviseren organisaties over hun impactstrategie met diepgaande sectorexpertise en impactdiensten.

Wij willen organisaties begeleiden naar de impact economie. Ons adviesteam heeft diepgaande expertise op het gebied van sleutel maatschappelijke transities en aanjagers. Ons werk is gericht op 3 hoofdgebieden: VERANTWOORDE WAARDEKETENSDUURZAME FINANCIERINGENERGIE, WATER EN INFRASTRUCTUUR.

 

EFFECTMETING EN RAPPORTAGE

Wij bieden organisaties meten en rapporteren Diensten. We hebben methodologieën, tools en gegevens om de positieve en negatieve impact van organisaties te beoordelen, waarbij we gebruik maken van onze interne software, gegevens en opleiding oplossingen. We hebben ons vlaggenschip toegepast Geïntegreerde winst en verlies (IP&L) en echte prijzen methodologieën voor waardeketenbeoordeling, strategische cases, geïntegreerde rapportage en impactrapportage, met diepgaande expertise op het gebied van rapportagestandaarden en regelgeving. Afhankelijk van de fase in de impact journey van een organisatie leveren we quick scans of robuuste kwantitatieve analyses. Ons werk wordt sinds 2013 gepubliceerd in jaarverslagen van opdrachtgevers uit de publieke en private sector met, in veel gevallen, assurance. Verder helpen we organisaties bij het rapporteren van die resultaten aan hun stakeholders, als onderdeel van hun jaarlijkse rapportagestroom of in een op zichzelf staand rapport. Kijk voor voorbeelden in ons portfolio.

IMPACTMANAGEMENT EN STRATEGIE

Door het bewustzijn rond de impact van organisaties te vergroten, moeten besturen hun bedrijfsmodel en bedrijfsstrategie heroverwegen. Impact gaat over het doel van een organisatie en vereist het uitbreiden van traditionele KPI's om prestatie-indicatoren te beïnvloeden om impactgedreven belangrijke besluitvorming mogelijk te maken. We bieden impactstrategie-advies en -kaders, tools en thought leadership om impact te beheren en te optimaliseren. We werken ook aan het transformeren van sectoren en waardeketens om veerkrachtiger te worden.​

VERANTWOORDE WAARDEKETENS

Om de Impact Economy te realiseren, heeft de wereld verantwoorde waardeketens nodig: waardeketens waarin mensenrechten worden beschermd en de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Impactmeting en rapportage

Wij ondersteunen organisaties bij het meten van hun impact, ontwikkelen Integrated Profit & Loss statements (IP&L's) en impactrapportages.

Waardeketen effectbeoordeling

We ondersteunen organisaties bij het beoordelen van de impact van lokale en wereldwijde waardeketens, waaronder Tier 2+ leveranciers.

oplossingen voor duurzame financiering

DUURZAME FINANCIERING

Om de Impact Economy te realiseren, een economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie zorgen voor inclusieve welvaart, heeft de wereld duurzame financiering nodig. De financiële sector bevindt zich in een unieke positie om de overgang naar een impacteconomie te versnellen, kan kapitaal mobiliseren, fondsen naar gebieden leiden die de samenleving ten goede komen en sociale en milieurisico's op de juiste manier prijzen.

Impactmeting en waardering

Om duurzaam financieren effectief in de praktijk te brengen, is het essentieel om impact te meten en integraal onderdeel te maken van de besluitvorming. Wij bieden de ervaring, kennis en tools om organisaties hier succesvol mee te helpen.

Partnerschap Banking for Impact

Als een van de medeoprichters van de Banking for Impact-initiatief, werken we aan de voortgang van de impactmeting in de hele financiële sector.

ENERGIE, WATER EN INFRASTRUCTUUR

Energie, water en infrastructuur vormen de ruggengraat van onze economie. Naast essentiële behoeften, vormen ze de basis voor het welzijn dat we vandaag ervaren. En cruciaal om de Impact Economy te realiseren.

Impactmeting en -beheer

We werken samen met een aantal van de grootste energiebedrijven en infrastructuurbedrijven van Nederland om impact te meten en te sturen.

Geharmoniseerde aanpak

Samen met de sector ontwikkelen we een geharmoniseerde aanpak van impactmeting.

EFFECTMETING & WAARDERING (IMV)

Samen met onze partners werken we aan het ontwikkelen van een uniforme taal voor het meten van impact door gebruik te maken van open source standaarden, voor impactmeting en waardering. Deze normen zijn op een inclusieve en wetenschappelijke manier ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat deze normen effectief worden gebruikt, bieden wij: trainingen en cursussen op basis van deze normen.​​

Als organisaties behoefte zien aan het ontwikkelen van een standaard voor impactmeting op een specifiek domein, werken we graag samen om dit te realiseren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk op het gebied van impactrapportage, impactmeting en impactstrategie.