ONS CONSULTING TEAM ONDERSTEUNT ORGANISATIES BIJ HET METEN, RAPPORTEREN EN BEHEREN VAN IMPACT

Ons adviesteam maakt gebruik van ervaringen van meer dan 100 impactvolle projecten met een team van 20 ervaren consultants. Wij ondersteunen organisaties als een vertrouwde en bekwame metgezel in hun reis naar een impactgedreven organisatie. Op deze reis is het van het grootste belang dat organisaties in staat worden gesteld hun impact te meten, te rapporteren en te beheren. Wij adviseren organisaties over hun impactstrategie met diepgaande sectorexpertise en impactdiensten.

EFFECTMETING & RAPPORTAGE

Wij voorzien organisaties met meten en rapporteren Diensten. We hebben methoden, instrumenten en gegevens om de positieve en negatieve effecten van organisaties, waar we gebruik maken van onze eigen software en dataoplossingen. We hebben onze vlaggenschip Geïntegreerde winst en verlies (IP&L) en echte prijzen methodieken voor waardeketen assessment, strategische cases, geïntegreerde rapportage en impactrapportage, met diepgaande expertise Aan rapportagestandaarden en regulatie. Afhankelijk van het stadium in een organisatie's impact reis leveren we quick scans of robuuste kwantitatieve analyses. Ons werk is gepubliceerd in jaarverslagen van klanten uit de publieke en private sector sinds 2013 met in veel gevallen zekerheid. Wij helpen verder organisaties met het rapporteren van die resultaten aan hun stakeholders, als onderdeel van: hun jaarlijkse rapportagestroom of een op zichzelf staand rapport. Kijk voor voorbeelden op onze portefeuille.

IMPACTMANAGEMENT & STRATEGIE

Door het bewustzijn rond de impact van organisaties te vergroten, moeten besturen hun bedrijfsmodel en bedrijfsstrategie heroverwegen. Impact gaat over het doel van een organisatie en vereist uitbreiding van traditionele KPI's om prestatie-indicatoren te beïnvloeden om impactgestuurde sleutel mogelijk te maken besluitvorming. Wij voorzien impactstrategie advies en kaders, tools en thought leadership om impact te managen en te optimaliseren. We werken ook aan het transformeren van sectoren en waardeketens om veerkrachtiger te worden.​

TRANSITIES NAAR DE IMPACTECONOMIE

Wij willen organisaties begeleiden naar de impact economie te realiseren. Ons adviesteam heeft diepgaande expertise op het gebied van belangrijke maatschappelijke transities en enablers​

DUURZAME FINANCIERING

Voorbeelden van ons werk:

Bankieren, impactbeleggen, vermogensbeheer

Adviseur duurzame financiering

Contactpersoon: Arjan Udding

arjan@impactinstitute.com

+31 (0)6 1177 9647

ENERGY, WATER AND INFRASTRUCTURE

Voorbeelden van ons werk:

Energiebedrijven, nutsbedrijven, afvalbeheer, infrastructuur

Adviseur energie, waterbronnen

Contactpersoon: Florian Reuter

florian@impactinstitute.com

+31 (0)6 8333 9557

VERANTWOORDE WAARDEKETENS

Voorbeelden van ons werk:

Voedsel, waardig werk, mensenrechten, leefbaar inkomen, leefbaar loon, internationale waardeketens, due diligence, inclusieve arbeidskrachten, duurzame productie

Adviseur verantwoordelijke waardeketens

Contactpersoon: Anne Barendregt

anne.barendregt@impactinstitute.com

+31 (0)6 1300 4316

NEEM CONTACT MET ONS OP

Contact us to get more information about our work in impact reporting, impact measurement and impact strategy.

    *verplicht gegevensveld