WAAROM DE IMPACT VAN DE WAARDEKETEN METEN?

In een steeds meer geglobaliseerde wereld hebben de meeste organisaties verschillende leveranciersniveaus in meerdere regio's en verspreid over vele industrieën. Dergelijke wereldwijde onderlinge verbondenheid zorgt ervoor dat bedrijven moeite hebben om de waardeketens van hun producten volledig in kaart te brengen en te begrijpen. Bovendien bieden leveranciers in sourcinglanden zelden transparantie of rapporteren ze zelden over hun respectieve waardeketens, wat een extra niveau van complexiteit aan de mix toevoegt.

Onze oplossing: Met behulp van onze Global Impact Database, geven data over de impact van de waardeketen schattingen van deze blinde vlekken, waarbij een hotspotanalyse van wereldwijde waardeketens wordt uitgevoerd om de meest materiële sociale en milieueffecten van bedrijven en hun producten te bepalen. Vervolgens bieden we onze geconsolideerde sectorale expertise om diepgaande duiken in een of meer impact te doen, waardoor we een diepgaand inzicht krijgen in de meest relevante bedreigingen en risico's in uw waardeketen.

USP's:

 • Natuurlijke (bijv. luchtvervuiling), sociale (bijv. onderbetaling) en menselijke (bijv. creatie van menselijk kapitaal) worden gedekt
 • De resulterende effecten worden uitgedrukt in geldwaarden, waardoor ze gemakkelijk te begrijpen en te vergelijken zijn​
 • Meet de impact van internationale bedrijven, landen of sectoren​
 • Stroomopwaartse en stroomafwaartse impact op de waardeketen is inbegrepen, waardoor u een completer beeld krijgt van uw voetafdruk​
 • Onze unieke attributiemethode bepaalt waardeketenverantwoordelijkheid op basis van toegevoegde waarde, zonder dubbeltellingen
 • Mogelijkheid om snel datagedreven inzichten te verkrijgen over de sociale en ecologische impact van waardeketens​
  .

Hoe waardeketenimpactdata gebruiken?

 • Hotspot-analyses om een overzicht te krijgen van de impact op de waardeketen in inkooplanden en -sectoren
 • Sociale en ecologische impact diepe duiken waarbij primaire bedrijfsdata worden geïntegreerd, bijv. producten van herkomst en inkooplanden
 • Due diligence op het gebied van mensenrechten
 • Verbeter de inclusiviteit en transparantie van de waardeketen
 • Een strategie ontwikkelen om risico's te beperken en middelen te prioriteren
 • Lobby voor wetgeving ter ondersteuning van de transitie naar meer duurzame waardeketens

VOORBEELDEN VAN DE WAARDEKETEN IMPACTBEOORDELING

Mensenrechtenschendingen in de waardeketen

MENSENRECHTEN

 • Leefbaar loon
 • Dwangarbeid
 • Gezondheid & Veiligheid
Waardeketen Milieu-impact

OMGEVING

 • Klimaatverandering
 • Materiële uitputting
 • Watergebruik
Waardeketen Impact op biodiversiteit

BIODIVERSITEIT VOETAFDRUK

Ons GID Biodiversiteit data-oplossing schat uw waardeketenimpact in en biedt bruikbare inzichten.

Positieve effecten

POSITIEVE IMPACTEN

 • Welzijnseffecten van werkgelegenheid
 • Creatie van menselijk kapitaal

Voor meer informatie over onze volledige lijst van effecten, producten en methodologie, neem contact op of bezoek onze GID-pagina.

CASESTUDY

Supermarkten zetten zich in toenemende mate in om de kloof tussen leefbaar inkomen en leefbaar loon in hun waardeketens te dichten. Aangezien de waardeketens van de producten van supermarkten echter tal van bedrijven omvatten die in vele sectoren en geografische gebieden zijn gevestigd, kan het bijzonder uitdagend en arbeidsintensief zijn om concrete stappen te zetten in de richting van naleving van de mensenrechten.

We hebben een modulaire en schaalbare aanpak ontwikkeld om supermarkten in staat te stellen een gefundeerde en bruikbare leefbaar inkomen en leefbaar loonstrategie – in lijn met de OESO-richtlijnen en de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten – die een aanvulling kan zijn op de bestaande activiteiten en strategische elementen van supermarkten.

Ons Global Impact Database, bevat gevalideerde data voor de berekening van leefbaar loon en leefbaar inkomen en biedt de mogelijkheid om datagestuurde schattingen van de materiële hiaten in de wereldwijde waardeketens van supermarkten. Door onze GID te combineren met de primaire data van supermarkten, kunnen we deze aanpak bovendien moduleren en opschalen.

De resultaten van onze effectbeoordeling van de waardeketen zullen supermarkten in staat stellen het probleem van onderbetaling en onderbetaling te begrijpen, de potentiële drijfveren voor verandering te identificeren en verantwoorde praktijken in hun waardeketens te integreren en te promoten.

GERELATEERDE LINKS

Dashboard voor impact op biodiversiteit

BIODIVERSITEIT IMPACT
DATA

Europese vlag SFDR

SFDR PAI-PROXY
DATA

Scope 1, 2, 3 emissies

TOEPASSINGSGEBIED 3 EMISSIES
DATA

Portfolio impactmeting demo

PORTFOLIO IMPACT RAPPORTAGEGEGEVENS

Impactrapportage ABN AMRO 2020

ABN AMRO EFFECTVERSLAG 2021

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie over de GID 

  *verplicht gegevensveld


  GID-LOGO