PORTFOLIO IMPACT HOTSPOT ANALYSE VOOR IMPACT RAPPORTAGE

Er is een groeiende vraag van belanghebbenden naar investeringen die een positieve impact hebben op de planeet en de samenleving. Hoewel de meeste organisaties momenteel hun rapportage versterken vanwege de steeds meer bindende regelgeving, is de enige manier om de transitie voor te blijven en de impact effectief te beheren, door deze te meten.

Onze oplossing: We hebben een baanbrekende aanpak ontwikkeld om financiële instellingen te helpen bij hun reis naar het meten van krediet- en investeringsactiviteiten en het rapporteren over de impact. Ons Global Impact Database biedt gegevensschattingen op bedrijfs- en landsectorniveau om de impact van investeringsportefeuilles op de waardeketen te kwantificeren en uit te drukken in economische termen, waardoor financiële instellingen de vooruitstrevende inzichten krijgen die nodig zijn om te evolueren naar waardecreatie op de lange termijn.

Waarom een hotspotanalyse? De huidige databases en schattingsmethoden hebben een gebrek aan impact en dekking van de waardeketen, waardoor de analyse van complexe portefeuilles uitdagend en arbeidsintensief is. GID-hotspotanalyse biedt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de grootste kansen en risico's in de waardeketen en ondersteunt financiële instellingen bij het identificeren van prioriteitsgebieden voor hun impactstrategie.

0
Impactstatistieken
0
Sectoren
0
Landen
0
Beursgenoteerde bedrijven

KENMERKEN

Portfolio-impactanalyse biedt bruikbare inzichten in impactrapportage

USP's:

  • Omvat milieu-, sociale, menselijke en gefabriceerde kapitaaleffecten
  • Kwantificering en monetarisering van impactstatistieken om vergelijking tussen impacts te vergemakkelijken
  • Direct, stroomopwaarts en stroomafwaarts effecten op de waardeketen zijn inbegrepen, waarbij een baanbrekende methode wordt toegepast om de impact op de waardeketen toe te schrijven aan kredietverstrekkers en investeerders, zonder dubbel te tellen
  • Maakt de integratie van klantbedrijfsgegevens met GID-gegevens mogelijk om op maat gemaakte impactschattingen te krijgen

Toepassingen:

  • Begrijp de niet-financiële risico's van beleggingsportefeuilles
  • Meet en beheer de wereldwijde impact op de waardeketen van complexe portefeuilles
  • Verbeter de impactrapportage van uw bedrijf
  • Op weg naar duurzamer beleggen door middel van een evenwichtige en bruikbare aanpak

Voor meer technische informatie over de GID zie de: GID technisch overzicht of neem contact met ons op hier.

BEDRIJFS IMPACT

De impact van beursgenoteerde ondernemingen meten met GID

Wat is het?

We hebben een unieke database ontwikkeld die verder gaat dan ESG-criteria. Het bouwt voort op de Global Impact Database en voegt asset-specifieke gegevens toe over verschillende impactstatistieken voor natuurlijk en menselijk kapitaal, inclusief directe, upstream en downstream effecten op de waardeketen van beursgenoteerde bedrijven.

Voordelen:

  • Versterken van due diligence, portfoliobeheer, impactrapportage, het stellen van doelen en waardecreatie op lange termijn
  • Begrijp de waardeketenimpact van bedrijven
  • Mogelijkheden voor effectbeoordeling bouwen
  • Weerbaarheid te versterken
Topbedrijven' klimaatimpact
Meer dan 90% van bedrijven heeft een indirecte impact. Heeft u grip op de waardeketen van uw beleggingen?

LAND-SECTOR IMPACT

Portefeuille-impactrapportage op land-sectorniveau

Impactstatistieken voor natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal

Wat is de impact per land?

De GID-sector meet de effecten van landen en sectoren wereldwijd, evenals de onderlinge afhankelijkheden daartussen. Het is gebaseerd op een top-downbenadering, waarbij wordt gekeken naar de hele wereldeconomie en een snelle en uitgebreide dekking van 140 landen, elk met 65 sectoren, mogelijk is.

Voordelen:

  • Schat de impact van kmo's, niet-beursgenoteerde bedrijven en opkomende markten in uw portefeuille
  • Identificeer de toplanden in uw portefeuille die bijdragen aan de impact op de waardeketen
  • Kwantificeer upstream- en downstream-waardeketenimpact voor alle sectoren in uw beleggingsportefeuille, zonder dubbel te tellen
  • Integreer uw eigen gegevens: GID-gegevens combineren met bottom-up gegevens om de granulariteit te vergroten
  • Verbeter uw impactrapportage

DEMO

De Global Impact Database:

  • Biedt kwantitatieve en in geld uitgedrukte ramingen voor sectoren, landen en organisaties wereldwijd
  • Toont de meest materiële effecten van uw beleggingsportefeuille
  • Helpt u niet-financiële effecten en risico's te begrijpen, om de rapportage en besluitvorming te verbeteren

GERELATEERDE LINKS

Dashboard voor impact op biodiversiteit

BIODIVERSITEIT IMPACT
DATA

Europese vlag SFDR

SFDR PAI-PROXY
DATA

Scope 1, 2, 3 emissies

TOEPASSINGSGEBIED 3 EMISSIES
DATA

Impactrapportage ABN AMRO 2020

ABN AMRO EFFECTVERSLAG 2021

Logo's van Patagonia, Kruidvat, Zalando, Ikea, Unilever

GID DATA GEBRUIKT IN FD DUURZAAMHEID RETAIL SERIE

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie over rapportagegegevens over portfolio-impact

    *verplicht gegevensveld


    Global Impact Database-logo