WAT IS UW INVLOED OP DE BIODIVERSITEIT?

Het probleem: “Het huidige uitstervingspercentage is tientallen tot honderden keren hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 10 miljoen jaar – en het versnelt … Meer dan de helft van het totale BBP van de wereld is matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten, en het is – daarom – blootgesteld aan natuurverlies” – WEF. Zoals duidelijk is, is het verlies aan biodiversiteit een kritieke kwestie die investeerders en het bedrijfsleven in het algemeen moeten aanpakken.

Onze oplossing: Onze oplossing voor biodiversiteitsgegevens schat de impact op de biodiversiteit van bedrijven, investeringsportfolio's en waardeketens en levert bruikbare inzichten op.

SNELLE LINKS:

Sollicitatie: Onze dataset Biodiversiteit kan worden gebruikt om de impact op biodiversiteit van B2B-interacties, investeringsportefeuilles en fondsen te beoordelen. Momenteel wordt het gebruikt door vooruitstrevende instellingen – waaronder grote banken en vermogensbeheerders – om de impact van hun portefeuilles op de biodiversiteit te onderzoeken.

GESELECTEERDE GEBRUIKERS EN PARTNERS

ABN AMRO
Financiën voor biodiversiteit
TNFD-logo

“Sommige mensen verschuilen zich achter het gebrek aan data als het gaat om biodiversiteit. Met alles wat er is, kun je al beslissingen nemen om het verlies aan biodiversiteit te beperken en manieren vinden om het behoud en behoud van de natuur te financieren”.

ARJAN RUIJS – Senior Responsible Investment Officer bij Actiam

METHODE

Biodiversiteitsimpactdatamethode in een notendop

Wat is biodiversiteit? De verscheidenheid van het natuurlijke leven in de wereld.

Waarom de impact op de biodiversiteit meten? Biodiversiteit levert veel diensten aan de samenleving, zoals het reinigen van de lucht of het zuiveren van water. De biodiversiteit neemt echter snel af en overschrijdt de gerelateerde planetaire grenzen.

Wat veroorzaakt biodiversiteitsverlies? In GID meten we het biodiversiteitsverlies veroorzaakt door landgebruik, klimaatverandering, luchtvervuiling en watervervuiling (we kunnen in de toekomst andere oorzaken toevoegen). Zie tabel voor indicatoren.

Hoe schatten we de impact op de biodiversiteit in? Ten eerste kijken we naar de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen, en naar landgebruik. Daarna vertalen we ze naar relatief soortverlies voor verschillende biomen. Ten slotte verdienen we geld door de True Price methode.

  • Granulariteit: Biodiversiteitsverlies wordt berekend voor 140 landen en regio's x 65 sectoren.
  • Reikwijdte van de waardeketen: Toegekende impactresultaten voor de volledige upstream en downstream waardeketen.
  • Niet-gemonetiseerde biodiversiteit: De impact op de biodiversiteit meet de vermindering van soorten in vergelijking met een habitat die niet wordt verstoord door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld door natuurlijk voorkomend bos te vergelijken met akkerland.
  • Inkomsten gegenereerd biodiversiteit: Waarde van de natuur wordt gebruikt om het verlies aan biodiversiteit te gelde te maken.
Gevolgen die verlies aan biodiversiteit veroorzaken en gerelateerde indicatoren

Hoe data over biodiversiteit gebruiken?

  1. Voer Hotspot-analyses uit, op basis van landen en sectoren, van operaties of investeringen.
  2. Verbeter hotspot door gebruik te maken van de waarde van B2B-interacties, bijv. ROI voor investeringen.
  3. Duik in de eigen operaties van bedrijven met behulp van bedrijfseigen operatiedata.
  4. Voer een diepgaande beoordeling van de waardeketen uit met behulp van bedrijfswaardeketendata.

Ga voor meer informatie over de GID naar de: GID-pagina.

GERELATEERDE LINKS

ABN AMRO impact op biodiversiteit

IMPACT ABN AMRO OP BIODIVERSITEIT

Europese vlag SFDR

SFDR PAI-PROXY
DATA

Scope 1, 2, 3 emissies

TOEPASSINGSGEBIED 3 EMISSIES
DATA 

Financiering voor de dekking van de biodiversiteitsgids

GID-GEGEVENS OPGENOMEN IN DE GIDS VOOR BIODIVERSITEITSMETINGBENADERING

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact met ons op voor meer informatie