Privacyverklaring

Introductie

21 Markets BV (ook wel 'Impact Institute', 'wij', 'onze' en 'ons' genoemd), met onderstaande contactgegevens en bedrijfsgegevens, begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is. We respecteren uw privacy en beschermen uw persoonlijke gegevens, alle informatie die u als individuele persoon kan identificeren. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met en beschermen van uw persoonsgegevens. Met dit beleid zorgen we ervoor dat we gegevens eerlijk, transparant en met respect voor individuele rechten verzamelen, opslaan en behandelen.
In het algemeen is het de taak van Impact Institute om organisaties en individuen in staat te stellen de impacteconomie te realiseren door een gemeenschappelijke taal voor impact te creëren en de tools te bieden om deze te gebruiken. We ontwikkelen open-source standaarden voor impactmeting en waardering en bieden organisaties de tools, training en diensten om deze te implementeren. Impact Institute richt zich niet op het verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken van uw persoonsgegevens. Als we echter persoonsgegevens verwerken, beschrijft dit privacybeleid waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en geeft het informatie over de rechten van individuen.
Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt door individuen zelf, of door anderen zoals bedrijven en instellingen aan wie wij diensten verlenen of waarmee wij samenwerken en die ons in dat kader informatie verstrekken over hun werknemers of zakelijke relaties.
We kunnen persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals anders vermeld op het moment van verzamelen.

Domein

Wij verwerken persoonsgegevens van en dit privacybeleid is van toepassing op zakelijke contacten, klanten, gebruikers van onze applicaties en websites, abonnees op onze nieuwsbrief, leveranciers en op personen van wie wij persoonsgegevens verkrijgen in verband met het verlenen van professionele diensten aan onze klanten.

Gebruik van persoonsgegevens

Zakelijke contacten, deelnemers aan onderwijs
Wij verwerken persoonsgegevens over bestaande zakelijke contacten, potentiële klanten en/of met hen verbonden personen, en deelnemers aan onze trainingen en opleidingen (gezamenlijk “zakelijke contacten”). De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit naam, werkgever/organisatie, functietitel, e-mailadres, telefoonnummer. Rechtsgronden: gerechtvaardigde belangen, uitvoering van een contract.
Persoonsgegevens met betrekking tot zakelijke contacten kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: (a) het leveren, beheren en beheren van onze bedrijven en diensten in het algemeen, (b) organisatie/hosting van seminars, opleidingen en evenementen, (c) beheren van klantrelaties, acquisities, (d) het ontwikkelen van onze activiteiten en diensten.
Persoonsgegevens van zakelijke contacten worden bewaard zolang we een relatie met een zakelijke contactpersoon hebben of moeten bijhouden. Persoonlijke gegevens van zakelijke contacten kunnen voor langere perioden worden bewaard wanneer verlengde bewaartermijnen wettelijk vereist zijn en/of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Klanten
Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten en/of met hen verbonden personen. De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit naam, werkgever/organisatie, functietitel, e-mailadres, telefoonnummer. Rechtsgronden: gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst.
Persoonlijke gegevens met betrekking tot klanten kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: (a) om onze diensten te leveren, producten, producten, enz. te leveren, (b) toegang te verlenen tot databases (c) het beheren, beheren en ontwikkelen van onze bedrijven en diensten in het algemeen , (d) organisatie/hosting van seminars en evenementen, (e) beheer van klantrelaties, (f) ontwikkeling van onze bedrijven en diensten.
Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang we een relatie met een klant hebben of moeten bijhouden. Persoonlijke gegevens van klanten kunnen voor langere perioden worden bewaard wanneer verlengde bewaartermijnen wettelijk vereist zijn en/of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Gebruikers van onze applicaties en websites, abonnees op onze nieuwsbrief
Gebruikers van onze websites en applicaties hebben over het algemeen controle over de persoonlijke gegevens die met ons worden gedeeld. We kunnen beperkte persoonlijke gegevens (IP-adres, cookies, locatie) automatisch vastleggen, bijvoorbeeld via het gebruik van cookies en analysetools op onze applicaties en websites. Raadpleeg het gedeelte over cookies hieronder voor meer informatie. We verzamelen naam, e-mailadres en organisatie van abonnees op onze nieuwsbrief en wanneer gebruikers contact met ons opnemen via onze websites. Rechtsgronden: gerechtvaardigde belangen, uitvoering van een overeenkomst, toestemming.
Persoonlijke gegevens met betrekking tot gebruikers van onze applicaties en websites, abonnees van onze nieuwsbrief kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (a) het leveren van onze diensten (b) reageren op vragen, communiceren, verzenden van nieuwsbrieven, (b) het ontwikkelen van onze applicaties, websites, bedrijven en diensten, inclusief het verzamelen van gegevens voor analyse en verbeteringen van applicaties/websites, (c) inzicht in hoe gebruikers de functies en functies van onze applicaties/websites gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren, (d) ontwikkeling van onze bedrijven en diensten.
Persoonlijke gegevens die via onze applicaties/websites worden verzameld, worden bewaard zolang als nodig en wettelijk toegestaan is.

Leveranciers (exclusief freelancers).
Wij verwerken persoonsgegevens van leveranciers (inclusief onderaannemers en/of aan hen gelieerde personen, maar exclusief freelancers). De verzamelde gegevens kunnen naam, organisatie, functie, e-mailadres, telefoonnummer bevatten. Rechtsgronden: gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst.
Persoonlijke gegevens met betrekking tot leveranciers kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (a) het ontvangen van diensten, producten, te leveren producten, enz. (b) het administreren, beheren en ontwikkelen van onze bedrijven en (ontvangst van) diensten en producten, te leveren producten in het algemeen, ( b) organisatie/hosting van seminars en evenementen, (c) beheer van leveranciersrelaties, (d) ontwikkeling van onze bedrijven en diensten.
Persoonsgegevens van leveranciers worden bewaard zolang wij een relatie met een leverancier hebben of moeten bijhouden. Persoonsgegevens van leverancier kunnen voor langere perioden worden bewaard wanneer verlengde bewaartermijnen wettelijk vereist zijn en/of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Individuen wiens persoonsgegevens we verkrijgen in verband met het verlenen van professionele diensten aan onze klanten
Zoals eerder aangegeven richt Impact Institute zich in haar core business niet op het verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken van uw persoonsgegevens. Ons beleid is om alleen de persoonlijke gegevens te verzamelen die nodig zijn voor overeengekomen doeleinden en we vragen onze klanten om alleen persoonlijke gegevens met ons te delen waar dit strikt noodzakelijk is voor de overeengekomen doeleinden. Over het algemeen verzamelen we persoonsgegevens van onze klanten of van een derde partij die handelt in opdracht van de betreffende klant. Rechtsgronden: Gerechtvaardigde belangen, uitvoering van een contract of toestemming.
Waar we persoonsgegevens moeten verwerken om onze diensten te verlenen, vragen we onze klanten om de nodige informatie te verstrekken aan de betrokken betrokkenen, met betrekking tot het gebruik ervan.
We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen over persoonlijke gegevens (bijv. naam, leeftijd/geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, postadres), financiële gegevens (bijv. salaris, salarisgegevens en andere financiële gegevens). gerelateerde details zoals inkomen, investeringen en andere financiële belangen, voordelen, belastingstatus), functiedetails (bijvoorbeeld titel, rol, rang, ervaring, prestatie-informatie en andere informatie over management en werknemers).
Persoonlijke gegevens met betrekking tot personen van wie we persoonlijke gegevens verkrijgen in verband met het verlenen van professionele diensten aan onze klanten, kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (a) het leveren van onze diensten, het leveren van deliverables, producten, enz., (b) het beheren, beheren en ontwikkelen van onze bedrijven en diensten in het algemeen, (b) organisatie/hosting van seminars en evenementen, (c) beheer van klantrelaties, (d) ontwikkeling van onze bedrijven en diensten.
Persoonlijke gegevens met betrekking tot personen van wie we persoonlijke gegevens verkrijgen in verband met het verlenen van professionele diensten aan onze klanten, worden bewaard zolang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (inclusief zoals vereist door de toepasselijke wetgeving).

Veiligheid

We hebben algemeen aanvaarde technologische standaarden en redelijke operationele veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel van het Impact Institute krijgt toegang tot persoonlijke gegevens en deze werknemers zijn verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. We trainen onze medewerkers in online privacy- en beveiligingsmaatregelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij echter niet garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Helaas kan geen enkele datatransmissie via internet of dataopslagsysteem gegarandeerd 100% veilig zijn.

Delen van persoonsgegevens

We verkopen of geven geen persoonlijke gegevens vrij aan derden om hen in staat te stellen hun producten en diensten op de markt te brengen.
We zullen persoonsgegevens alleen met anderen delen als dit wettelijk is toegestaan. Wanneer we gegevens met anderen delen, passen we waar nodig contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen toe om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze gegevensbeschermings-, vertrouwelijkheids- en beveiligingsnormen.

We kunnen persoonsgegevens delen met:

  1. Onze groepsmaatschappijen (True Price BV, True Price Holding BV, True Price foundation, 21 Markets BV, 21 Markets Holding BV, Nederlands Impact Instituut Holding BV, Value 21 BV, Stichting Impact Economy Foundation, allen gevestigd aan Haarlemmerplein 2, 1013 HS Amsterdam, Nederland).
  2. Onze leveranciers, zoals derden die hosting, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons leveren, die ons anderszins helpen bij het leveren van goederen, diensten of informatie, of aan verzekeraars en professionele adviseurs.
  3. Onze opdrachtgever(s), indien de persoonsgegevens zijn verkregen in verband met het verlenen van professionele dienstverlening aan die opdrachtgever(s), uitsluitend aan die (die) opdrachtgever(s).

Cookies

We gebruiken cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die helpen bij het opslaan van gebruikersvoorkeuren en activiteiten, inclusief vergelijkbare technologieën zoals pixels, beacons) om u te herkennen wanneer u onze applicaties/websites gebruikt en om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoeken, populaire pagina's op onze applicaties/websites en andere informatie over uw activiteiten op onze applicaties/websites. Dit stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat onze applicaties/websites naar behoren werken en om onze applicaties/websites te verbeteren. Daarnaast kunnen we anonieme/statistische gegevens van besturingssystemen loggen, zodat we categorieën bezoekers kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld op basis van het domeintype en de gebruikte internetbrowser.

Functionele cookies
We gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Deze functionele cookies stellen onze websites in staat om de keuzes die u op de websites heeft gemaakt vast te leggen.

Analytics-cookies
Impact Institute gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en tijd waarop je onze websites bezoekt en de pagina's die je bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, verkeersstatistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of dagen van de week waarop de websites de meeste bezoekers trekken) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. We gebruiken deze gegevens alleen in geaggregeerde vorm en deze cookies verzamelen geen informatie die herleidbaar is tot een individu. We kunnen ook Visual Website Optimizer en Hotjar gebruiken om verschillende versies van onze websites en bestemmingspagina's te testen om erachter te komen welke het beste werkt.
U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken aan Google Analytics doorgeven.

Uw rechten

In sommige omstandigheden hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld met het oog op de beoordeling, rectificatie of verwijdering van de gegevens. U hebt mogelijk ook het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld en om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en eventuele onvolledige persoonlijke gegevens over u te laten aanvullen. In bepaalde omstandigheden kunt u ook de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Als u een verzoek wilt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, in te zien, in te zien of te corrigeren, of om te bespreken hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@impactinstitute.com.
Als we niet op uw verzoek of probleem hebben kunnen reageren en als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waar het probleem zich heeft voorgedaan. De gegevens van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Updates van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit is versie 2.0 van oktober 2020.

Contactgegevens en bedrijfsgegevens

Als u een klacht of vraag heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

21 Markets BV
tav. Privacy
Haarlemmerplein 2
1013 HS Amsterdam
Nederland
E-mail: info@impactinstitute.com
Kantoor: +31(0)20 240 34
Nederlandse Kamer van Koophandel nr. 59575417

Laatst bijgewerkt: 02 oktober 2020