Portfolio

Nationale Nederlanden

Impact assessment van duurzame reparatie voor verzekeringsclaims

Klant

Nationale Nederlanden (NN) Groep is een groot verzekerings- en asset management bedrijf met ongeveer 20 miljoen klanten van elf landen, inclusief Nederland. NN Groep ontvangt duizenden verzekerings- claims per jaar. Bovenop de financiele kosten van de claim, zijn er ook negatieve externe kosten voor de maatschappij: het oplossen van deze claims vraagt om reparaties waarvoormaterialen nodig zijn, wat negatieve milieuimpact in de waardeketen betekent.

Projectbeschrijving

Er kunnen verschillende keuzes gemaakt worden om claims op te lossen. Met verschillende financiele kosten en verschillende impacts. In deze pilot studie, is de impact berekend voor twee schadegevallen : (1) reparatie vs vervanging van een aanrecht en (2) reparatie van de voorkant van een keukenkastje vs vervangingn van alle voorkanten van keukenkastjes. De resultaten laten zien dat er naast financiele voordelen ook een sterke daling in impact op klimaatverandering en biodiversiteitsverlies van landgebruik.

Voordelen voor de klant

De resultaten zijn gedeeld met de medewerkers om bewustzijn te creëren en begrip met betrekking tot impacts die voorkomen in de waardeketen en de keuzes die gemaakt kunnen worden door de NN Groep om impact te verlagen door in concrete voorbeelden te voorzien. Medewerkers kunnen dit voorbeeld gebruiken in communicatie om klanten te informeren over de impact van hun keuzes en zo de meer duurzame optie stimuleren, het interne reparatienetwerk promoten en klanttevredenheid vergroten.

Daarnaast kunnen deze resultaten worden gebruik om inzicht te krijgenin verbeteringen om de impact verder omlaag te brengen bijvoorbeelde door te sturen op het gebruik van meer duurzame materialen.

TDit voorbeeld dient als bewijs van het concept dat laat zien dat negatieve impacts gekwantifiseerd en gemonetariseerd kunnen worden voor verzekeringsclaims. NN Groep kan de resultaten gebruiken om de duurzamere optie als standaard te gebruiken voor klanten.

What information you are interested in? (Select multiple if applicable):Categories

×