Het meten van welzijn door werk om samen met klanten de positieve impact op werknemers te begrijpen en te vergroten

Cliënt

Vebego Groen is onderdeel van Vebego Holding, een familiebedrijf in facilitaire dienstverlening opgericht in 1943 met ruim 42.000 medewerkers. Vebego denkt de meeste toegevoegde waarde te kunnen bieden aan haar stakeholders (zoals klanten, medewerkers en de samenleving als geheel) door het bieden van zinvol werk aan haar medewerkers. Binnen de Vebego groep is Vebego Groen gespecialiseerd in groenonderhoud en -aanleg.

Projectbeschrijving

Impact Institute ondersteunde Vebego Groen bij het meetbaar maken van een deel van haar missiestatement (“iedereen doet mee”). We onderzochten het welzijnseffect dat werknemers (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) van Vebego Groen ervaren door het hebben van een baan. We hebben dit vergeleken met het effect van een alternatief bedrijf in groenonderhoud (gebaseerd op gemiddelde medewerkerstevredenheid en personeelsbestand). Bovendien hebben we een Excel-tool geleverd waarmee Vebego Groen de assessments in de toekomst kan repliceren en uitvoeren, en hebben we hen ondersteund bij het ontwikkelen van strategische doelen en acties om de impact voor medewerkers te beheersen.

Waarde voor Vebego Groen

De klant kan de resultaten gebruiken om met klanten in gesprek te gaan om zijn relaties te versterken, samen te werken met klanten om het welzijn van zijn werknemers te vergroten en de voortgang te monitoren, evalueren en rapporteren met de Excel-tool.​