economisch logo

ECONIC – NAAR REGENERATIEF ONDERNEMEN DOOR IMPACT METEN, RAPPORTEREN EN STUUREN

Cliënt

economisch's missie is een wereld zonder uitstoot, dus hun ambitie is om van elk huis een e-home te maken. In om de EU-emissiedoelstellingen voor 2030 te halen in The Nederland moeten we 1000 huizen per dag transformeren – vanaf nu – in e-homes. Dat is een immense taak. econic's missie staat voor betekenisvol ondernemerschap in de energietransitie, die vraagt om sturing op waardecreatie in de richting van de belofte van een regeneratief bedrijf.

Projectbeschrijving

Impact Institute en econo samengewerkt om impact en impactmeting te onderzoeken op economisch. Dit project bestond uit vier onderdelen: 1. het vertalen van de missie van econic in termen van impact. 2. het analyseren van de waardecreatie uit de activiteiten van econic met a waardecreatiemodel, 3. kwalitatief inschatten eco-specifieke effecten met een impact-hotspot op zes hoofdsteden en zes stakeholdergroepen, en 4. het uitvoeren van een impactmeting door de effecten te kwantificeren 'bijdrage aan klimaatverandering' en 'vermeden' bijdrage aan klimaatverandering'. Een diepe duik in deze effecten waren onder meer inzicht in de productie- versus gebruiksfase van warmtepompen en verschillen tussen klantgroepen.

Toegevoegde waarde

Doel van het project was voor econic om meer grip te krijgen op impact: wat is impact?Waar kan economisch invloed uitoefenen? Wat doet dat betekenen voor de business en ambities van econic? Door impact te kwantificeren, wordt de ambitie van econic meetbaar. Daarnaast kan econic communiceren over impact richting stakeholders, en uiteindelijk sturen op invloed. Impactmeting gaf ook inzicht in: maatschappelijke toegevoegde waarde van verschillende producten en bedrijven proposities (bijv. bestaande bouw versus nieuwbouw, zonne-energie) panelen, collectieve systemen, isolatie). De diepe duik resulteerde bovendien in strategieën en metrics voor econic om meer waarde te creëren. Tijdens dit project hebben verschillende workshops werden gehouden om te profiteren van kennisoverdracht. Rapporteren en sturen op impact zijn de volgende mogelijkheden stappen in de richting van geïntegreerde waardecreatie op lange termijn.