DE IMPACT VAN DE CEMENT-, STAAL- EN CHEMISCHE INDUSTRIE

Cliënt

De opdrachtgever was een overheidsinstantie die geïnteresseerd was inzicht in de sociale en ecologische impact van geselecteerde in de EU gevestigde industrieën.

Projectbeschrijving

Impact Institute ondersteunde de opdrachtgever in inzicht in de sociale en ecologische impact van het in de EU gevestigde cement, staal en chemicaliën industrieën. Meerdere complementaire studies waren uitgevoerd om dit te bereiken. De eerste was een basislijn studie van geselecteerde energie-intensieve industrieën. Deze baseline werd uitgevoerd met behulp van gegevens van Impact Institute's Global Impact Database (GID).* Dan, aanvullende deep-dives werden uitgevoerd de impact van luchtverontreiniging en de bijdrage daaraan beoordelen klimaatverandering (twee van de meest materiële effecten voor de geselecteerde industrieën) van de conventionele industrie en een groener alternatief.

Waarde voor de klant

De klant leerde over de totale kosten voor de samenleving van de productie van cement, staal en chemicaliën in de EU en was in staat om de financiën van de industrie te contrasteren (toegevoegde) waarde aan hun niet-financiële kosten. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om debatten te informeren, te lobbyen aanverwante onderwerpen en communiceren over het milieu en sociale implicaties van deze energie-intensieve industrieën (en het potentieel van groene alternatieven).