GEVOLGEN VAN DE PRODUCTIE VAN DIERLIJKE EIWITTEN

Cliënt

TEEB is een wetenschappelijke organisatie die de natuurlijke en sociale kapitaalafhankelijkheden en externaliteiten van productiesystemen op ecosystemen expliciet wil maken voor alle betrokken stakeholders.

Projectbeschrijving

Het onderzoek richtte zich op de grootste producerende landen van dierlijke eiwitten zoals Nederland en Brazilië en landen met kwetsbare en rijke ecosystemen zoals Indonesië en Tanzania. Een verscheidenheid aan productiesystemen en producten, van veeteelt tot intensieve landbouw en rundvlees, pluimvee en melkproducten. Het project omvatte het kwantificeren van effecten zoals watervervuiling, landgebruik en klimaatverandering in een bottom-up analyse door WUR en monetariseren in een top-down analyse. het Impact Institute* was verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van kwantificerings- en monetiseringsmethodologieën, het ontwikkelen van een nieuwe methodologie voor de waardering van waterafhankelijkheid en ten slotte het analyseren van verschillende scenario's voor landgebruik in de veehouderij in de case study van Maasai steppe in Tanzania. 

Toegevoegde waarde

De resultaten van het onderzoek stellen TEEB in staat een uitgebreid overzicht te krijgen van de gevolgen van de veehouderij over de hele wereld voor de meest kritieke productiesystemen. Dit zal in de toekomst worden gekoppeld aan positieve effecten of waardecreatie van deze systemen om afwegingen te maken en tegelijkertijd te voldoen aan de wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten. De Maasai case study steppe demonstreert een innovatieve benadering voor het analyseren van compromissen tussen verschillende veehouderijproductiesystemen, waarbij rekening wordt gehouden met ecosysteemdiensten en zowel negatieve als positieve effecten op natuurlijk kapitaal.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price