IMPACT RAPPORTAGE

Cliënt

Stedin Groep (‘Stedin’) is een van de grootste netbeheerders van Nederland. Stedin heeft als een cruciale rol in de maatschappij. In de energietransitie zijn er onverminderde verwachtingen van excellente dienstverlening en een duurzame en financieel gezonde bedrijfsvoering. In samenwerking met Impact Institute is Stedin in 2019 begonnen met het meten en rapporteren van impact, als vervolg op een ingezette samenwerking met netwerkorganisaties.

Beschrijving van het project

Als uitbreiding op de in 2019 doorlopen Impact Journey1 is in 2020 in samenwerking met Stedin een kwantitatief impactmodel uitgewerkt om op impacts te rapporteren richting het jaarverslag.

Waarom? Stedin staat midden in de energietransitie. Met iedere investering heeft Stedin als organisatie een brede impact op de maatschappij. De organisatie heeft behoefte aan een integraal kader voor de verschillende impacts op stakeholders en hier op een transparante manier over te rapporteren.

Na het uitvoeren van dit project heeft Stedin naast de financiële cijfers een uitgebreid aantal gekwantificeerde maatschappelijke impacts. Zo is de ‘waarde van energievoorziening’ inzichtelijk gemaakt door het gecreëerde welzijn voor consumenten door energietransport te meten. Ook is de bijdrage aan klimaatverandering gemeten door de rol van Stedin in de keten van voorziening – van energieproductie tot het aanleggen van infrastructuur en verbruik. Het project is uitgevoerd met een samengesteld projectteam en het impactmodel is overgedragen aan Stedin voor zelfstandig integreren in het jaarverslag.

Toegevoegde waarde

Door het rapporteren van gemeten impacts in het jaarverslag biedt Stedin inzicht in de maatschappelijke waardecreatie van haar activiteiten voor verschillende stakeholders.

Het project biedt Stedin de mogelijkheid om zelfstandig impacts te meten en competenties op te bouwen om hier (op termijn) op te gaan sturen.