GENTEGREERDE WINST & VERLIES

Cliënt

Schiphol een toonaangevende internationale luchthaven. In 2015 was Schiphol de vijfde en de veertiende drukste luchthaven ter wereld in het totale passagiersverkeer en realiseerde een omzet van € 227 miljoen. 

Projectbeschrijving

Schiphol vroeg het Impact Institute* om inzicht te geven in een aantal van hun niet-financieel positieve en negatieve gevolgen voor de samenleving. Hiervoor heeft het Impact Institute een Integrated Profit & Loss-verkenning uitgevoerd waarin de positieve en negatieve effecten op de zes door het IIRC geïdentificeerde kapitalen zijn ingeschat. Daarnaast zijn diepgaande analyses uitgevoerd van twee effecten: de waardecreatie van maatschappelijke waarde door reizen mogelijk te maken en de mate van milieukosten van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het reizen.

Toegevoegde waarde

Schiphol heeft meer inzicht gekregen in de impact van hun activiteiten en heeft aangegeven dit inzicht in 2016 verder te ontwikkelen. Ook heeft Schiphol een methode ontwikkeld om te onderzoeken of inkomsten genereren van niet-financiële waarden zou investeringsbeslissingen verbeteren. 

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price