LEVEND LOON IN DE PALMOLIESECTOR

Cliënt

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een certificeringsorganisatie die belanghebbenden uit de palmoliesector verenigt om de sector verder te brengen in de richting van duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat normen relevant blijven en het begrip van belanghebbenden over goede duurzaamheidspraktijken weerspiegelen, heeft RSPO onlangs besloten een actievere houding aan te nemen in de trend rond leefbare lonen.

Projectbeschrijving

Het RSPO & Living Wage-project was een poging om bij te dragen aan de harmonisatie van multisectorale methoden voor leefbaar loon, waarbij ervoor werd gezorgd dat de palmoliesector werd geraadpleegd en de methode voor leefbaar loon begrijpt, inclusief de uitdagingen en mogelijkheden voor implementatie. Het bouwde voort op de bestaande inspanningen van de GLWC. De resultaten van dit project waren de volgende:

  1. Een definitie van leefbaar loon in palmolie
  2. Methode en voorbeeldberekeningen voor vier landen
  3. Best practices, uitdagingen en kansen die voortkomen uit een overzicht van casestudies

Het Impact Institute* hanteerde een multi-stakeholderbenadering om ervoor te zorgen dat bedrijven de tijd en informatie krijgen om te bepalen welke rol leefbaar loon voor hen kan spelen. Deze aanpak stelde arbeiders ook in staat om betrokken te worden bij de ontwikkeling van het leefbaar loonproces en zorgde ervoor dat onderhandelde conventies voldoende werden nageleefd. Bovendien kon het Impact Institute er dankzij dit consultatieproces voor zorgen dat de toepassing van de definitie en methode van leefbaar loon realistische schattingen waren van de lokale kosten van levensonderhoud.

Toegevoegde waarde

Dit project voorzag RSPO van een beredeneerde strategie voor de implementatie van leefbaar loon in de palmoliesector, met inbegrip van duidelijke definities van elementen van leefbaar loon, en rekening houdend met de mogelijkheden van de RSPO-kiesgroep, palmoliespecifieke werkomstandigheden, evenals verschillende nationale wetten en lokale condities.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price