INTEGRATIE VAN IMPACTINFORMATIE IN HET JAARRAPPORTAGEPROCES EN DE WERKZAAMHEDEN VOOR IMPACTMANAGEMENT

Cliënt

NewBees is een non-profit organisatie die streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het ondersteunt nieuwkomers in Nederland bij de integratie op de arbeidsmarkt. NewBees biedt een flexibel programma voor nieuwkomers waarin mensen worden begeleid naar werk door middel van lessen over de Nederlandse cultuur, door het ontwikkelen van basisvaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en werkervaring op te doen, en door in contact te komen met oud-nieuwkomers.

Projectbeschrijving

NewBees en Impact Institute zijn in 2018 gaan samenwerken. Impact Institute ondersteunde NewBees bij het identificeren van haar waardecreatiemodel en het zelfstandig meten en visualiseren van de impact ervan in een online Impact-tool. NewBees rapporteert sinds 2021 over de jaarlijkse en jaarlijkse impact. In 2022 breidde Impact Institute de Impact-tool uit om NewBees in staat te stellen de impact van haar volledige programma te meten. Bovendien adviseerden we NewBees over impactdoelen en acties om de impact te beheersen.

Waarde voor NewBees

NewBees gebruikt haar inzichten in impact en de tool Impact om te communiceren naar stakeholders (zoals subsidieverstrekkers en het brede publiek). Bovendien kan NewBees haar impactdoelen en kortetermijnacties gebruiken om haar aanbod aan te passen om meer positieve impact voor nieuwkomers te creëren. Het kan ook geleerde lessen doorgeven aan openbare instellingen om impactgestuurde integratie voor nieuwkomers te bevorderen.