ONAFHANKELIJK OVER DE IMPACT RAPPORTEREN AAN EEN BREED PUBLIEK

Cliënt

NewBees is een organisatie die gelooft in een inclusief samenleving en heeft tot doel nieuwkomers te helpen deel uit te maken van het Nederlands samenleving. Door begeleiding en actieve matching op stages met een slim online platform, NewBees helpt hen op hun weg naar integratie en uiteindelijk werkgelegenheid. NewBees creëert waarde voor deelnemers, hun families en andere belanghebbenden zoals gemeenten, bedrijven en de samenleving bij groot.

Projectbeschrijving

Na jaren van nauwe samenwerking, NewBees publiceerde zijn eerste impactrapportage in 2021. Impact Institute heeft de organisatie geholpen het waardecreatiemodel identificeren, kwantificeren en geld verdienen NewBees'impact, interne stakeholder versterken' engagement op impact assessment en sturen op impact en –in samenwerking met het softwareteam van Impact Institute- visualiseer de impact van NewBees in een online Impact-tool. 

Toegevoegde waarde

NewBees gebruikt haar inzichten in impact en de Impact tool om communiceren met interne en externe belanghebbenden (zoals: subsidieverstrekkers en de algemeen publiek). Illustreren, NewBees kan communiceren met de gemeente Zandstad dat de som van de positieve effecten die het creëert groter is dan de negatieve impact van de subsidie die de Zandstad Gemeentesubsidies aan de organisatie. 

De publicatie is in het Nederlands