Impact Institute heeft twee beoordelingen van de toeleveringsketen van visserijen uitgevoerd om te begrijpen hoe waarde wordt verdeeld over de keten

Cliënt

Walton Family Foundation (WFF), opgericht in 1987, heeft tot doel draagvlak te creëren voor duurzame visserij praktijken om de gezondheid van de oceaan te verbeteren en te behouden levensonderhoud aan de kust. Een van de speerpunten hierin aspect is het beschermen van rivieren en oceanen en de gemeenschappen die ze ondersteunen.

Projectbeschrijving

Het project bestond uit het uitvoeren van twee waardeketens beoordelingen van geselecteerde vistoeleveringsketens binnen het operationele werk van WFF. De geselecteerde waarde kettingen waren de Blue Swimming Crab (BSC) van Indonesië en de Mahi-Mahi uit Peru. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: (I) Hoe werkt de waarde van vis aangroeit via de toeleveringsketen? En (ii) Wat is het aandeel van de vissers in het eindproduct? Verder, een de inkomensverdeling van vissers werd uitgevoerd om te werpen licht in het onderverdienen aanwezig in de visserij door benchmarken en vergelijken met leefbaar inkomen normen.

Waarde voor WFF

WFF werkte samen met Impact Institute om te ontwikkelen bruikbare informatie voor de besluitvorming en strategie-ontwikkeling die nodig is om te ondersteunen en visserijgemeenschappen te behouden. De resultaten van de project leverde een aantal aanbevelingen op voor verbetering het duurzame beheer van de betrokken visserij belanghebbenden en om de leefbare inkomenskloof van vissers. Verder organiseerde Impact Institute webinars het verspreiden van de resultaten van het project als een uitbreiding van dit project.