MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN KUNSTENAARS

Cliënt

Mondriaan Fonds is het grootste publieke fonds voor kunst en cultureel erfgoed in de Nederland. Het Mondriaan Fonds zoekt naar nieuwe financieringsmogelijkheden voor culturele ondernemingen. Daarom is het op zoek naar de mogelijkheden van impactinvestering en de impact van kunst.

Projectbeschrijving

Voor dit project berekende het Impact Institute* de maatschappelijke impact van vier kunstenaars of culturele ondernemingen. De effecten en ondernemingen die deel uitmaken van het project zijn de volgende:​

  1. Instituto Buena Bista: 'Welzijnsverhoging door het tonen van kunst in de openbare ruimte op Curaçao' & 'Intellectuele kapitaalverhoging van studenten' ​
  2. Renzo Martens: 'Mogelijke toename natuurlijk en sociaal kapitaal door regeneratief programma in Congo'​
  3. Het Nest-collectief: 'Financiële gevolgen van productie en screening ' & 'Bewustwording over de samenleving'​
  4. Charl Landvreugd: 'Welzijnsverhoging door blootstelling aan kunst voor een nieuwe doelgroep' & 'Bewustwording van discriminatie'​

Toegevoegde waarde

Onze expertise helpt de Mondriaan Fonds om te laten zien wat concrete impact die kunstwerken hebben op de samenleving. de kwantificering van maatschappelijke effecten maakt het voor culturele ondernemingen gemakkelijker om nieuwe financieringsstromen vinden. 

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price