EXTERNALITEITEN IN TOELEVERINGSKETEN

Cliënt

Het Ministerie van Economische Zaken van Nederland is een van de anderen die zich bezighouden met landbouwtoeleveringsketens. In een reactie naar een publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering Beleid wilde het ministerie meer inzicht krijgen in: economische, ecologische en sociale externe effecten van vijf voedsel toeleveringsketens.

Projectbeschrijving

The Impact Institute, samen met Wageningen Universiteit en Onderzoekscentrum, zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar de externaliteiten in het voedingsproduct toeleveringsketens van cacao, melk, verwerkt rundvlees, aardappelen en groene bonen. 

Een belangrijke analyse is de identificatie van materiaal ecologische, sociale en economische externe effecten. Waar mogelijk, hebben we relevante materiële effecten gekwantificeerd en gewaardeerd.

Toegevoegde waarde

Het ministerie van Economische Zaken heeft een systematische overzicht van de materiële externaliteiten voor vijf belangrijke voedingsmiddelen toeleveringsketens in Nederland. Sinds een orde van grootte werd verstrekt, kunnen de resultaten het ministerie helpen bij de identificatie van prioritaire gebieden om de toekomst te verzekeren duurzaamheid en concurrentiekracht van Nederland in de wereldvoedselsector.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price