WAARDEGEVAL OP BEPERKING

Cliënt

Liander (onderdeel van Alliander) is een van de grootste netbeheerders van Nederland. Binnen de energietransitie heeft Alliander een belangrijke rol bij het bouwen van de infrastructuur voor het energiesysteem van de toekomst. De betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net blijven daarbij cruciale factoren. Met steun van het Impact Institute meet, rapporteert en beheert Alliander daarom sinds 2015 de maatschappelijke impact van haar activiteiten.n.

Projectbeschrijving

In samenwerking met Liander is in 2020 een verkennende impactanalyse uitgevoerd naar de maatschappelijke waarde van inkorten – het terugleververmogen van klanten met duurzame opwekking bij incidentele piekbelastingen beperken.

Waarom? Op verschillende plaatsen loopt Liander tegen de grenzen van de capaciteit van het net aan. Hernieuwbare opwekkingslocaties hebben een relatief hoge transportcapaciteit nodig om het net te kunnen bevoorraden bij incidentele piekbelastingen. Liander onderzoekt de mogelijkheid om de capaciteit van het net te vergroten door deze pieken af te dekken, ook wel inperking genoemd.

Uit de analyse blijkt dat inperking per saldo een positief effect heeft op de samenleving. In het onderhavige geval brengt inperking het optimum op ongeveer 85% van de geïnstalleerde capaciteit. De extra kosten voor Liander (compensatie) en de overheid (SDE-subsidies) zijn lager dan de waarde die wordt gecreëerd door het versneld aansluiten van nieuwe duurzame productielocaties.

Toegevoegde waarde

De case illustreert de toepasbaarheid van impact meten op vraagstukken binnen de energietransitie en helpt Liander richting sturen op lange termijn maatschappelijke waardecreatie.

De casus illustreert de toepasbaarheid van impactmeting op vraagstukken binnen de energietransitie en helpt Liander sturen op lange termijn maatschappelijke waardecreatie.