BEOORDELING VAN HET LEVEND INKOMEN VAN IVORISE CACAOBOEREN

Cliënt

Fairtrade International is een NGO, een multi-stakeholdervereniging met drie producentennetwerken en 25 lokale Fairtrade-organisaties. Als merkbeïnvloeders communiceren ze de waarde van externe effecten aan belanghebbenden en op retail- en consumentenniveau. Fairtrade International wilde huishoudensinkomen en leefbaar inkomen van Fairtrade gecertificeerde cacaoboeren meten om meer inzicht te krijgen in de leefbaar inkomenskloof en om hun duurzame strategieën en programma's te informeren

Projectbeschrijving

Fairtrade International wilde boerenhuishouden meten inkomen en leefbaar inkomen van Fairtrade gecertificeerde cacaoboeren in Ivoorkust om meer inzicht te krijgen in de inkomenskloof en om hun duurzame strategieën en programma's te informeren. 

In totaal zijn gegevens over het gezinsinkomen van boeren verzameld uit: meer dan 3000 boeren. De analyse omvatte inzichten in de verdeling van het gezinsinkomen van boeren, de winstgevendheid van cacao en de toegevoegde waarde (winst + arbeidskosten) per fte. Deze resultaten werden vervolgens vergeleken met het leefbaar inkomen maatstaf. Bovendien is de impact van de ondersteuning van Fairtrade activiteiten (bijv. trainingen en het verstrekken van input) waren ook: onderzocht. 

Bovendien hebben we een drempelanalyse gedaan, waarin we hebben geanalyseerd onder welke voorwaarden Fairtrade hun boeren kan helpen om boven de armoedegrens te verdienen – of zelfs aan een leefbaar inkomen te helpen.

Toegevoegde waarde

Deze studie kan worden gebruikt om Fairtrade te informeren over haar strategieën en programma's, waaronder de Fairtrade Minimumprijs-setting en de Fairtrade Premium Projects. Meer specifiek kan het Fairtrade helpen bij het ontwikkelen van hun langetermijnstrategie voor het terugdringen van armoede onder kleine boeren. Bovendien kunnen inzichten uit dit onderzoek als startpunt worden gebruikt voor toekomstig onderzoek over verschillende onderwerpen, zoals de praktijk van bedrijfsbeheer en productiviteit.

Op een breder niveau kan het Fairtrade helpen in het ontwikkelen van hun langetermijnstrategie voor het terugdringen van armoede onder kleine boeren.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price