IMPACT VAN OATWELL®

Cliënt

DSM genereert waarde op het gebied van People, Planet en Profit. De groei van het bedrijf kan echter niet worden volgehouden als het onderliggende natuurlijke en sociale kapitaal waarop het vertrouwt uitgeput of ondergewaardeerd is. DSM voert pilotstudies uit, waarbij een economische waarde wordt toegekend aan de positieve en negatieve, milieu- en sociale effecten in de waardeketen voor specifieke product- en markttoepassingen.

Projectbeschrijving

De waardeketen van de OatWell®, inclusief inkoop van grondstoffen, productie en consumenten in Nederland.​

Als onderdeel van de eerste pilotstudie werden de sociale en ecologische effecten van de OatWell®-waardeketen beoordeeld en hun waardering onderzocht. Waaronder waardecreatie in de vorm van gezondheidswinst voor de consument.

Toegevoegde waarde

De haalbaarheid om de milieu- en sociale effecten van Havermout® vanuit een technisch perspectief werd gedemonstreerd. Het resultaat is een begrijpelijke presentatie van gecombineerde milieu- en sociale effecten in een herkenbare eenheid die vergelijking met economische kosten mogelijk maakt en aanmoedigt om na te denken over bedrijfsmodellen die maatschappelijke waarde vastleggen.