EFFECTMETING VAN SOCIALE PARTICIPATIE

Cliënt

Meerlanden is een innovatief afvalinzamel- en -verwerkingsbedrijf dat gemeenten helpt bij het integraal beheer van de openbare ruimte. Sinds 2013 bood Meerlanden ruim honderd banen aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een uitkering ontvangen.

Projectbeschrijving

Samen met Meerlanden hebben we een project afgerond om waardecreatie expliciet te maken. Het project vormde de meting van financieel, sociaal en menselijk kapitaal voor Meerlanden zelf, maar ook voor deelnemers, overheden, de lokale gemeenschap en uitzendbureaus. Uit de analyse blijkt dat maatschappelijke participatie een kostenbesparing betekent voor de gemeente en een verhoging van het welzijn van de deelnemers.

Toegevoegde waarde

De analyse helpt Meerlanden inzicht te krijgen in impactmeting, transparant te rapporteren over haar doelen, te sturen op strategische beslissingen en helder te rapporteren over maatschappelijke waardecreatie.

De publicatie is in het Nederlands