bom-logo

IMPACT VAN SPIDERWIND BV

Cliënt

BOM is een ontwikkelingsorganisatie die investeert in uiteenlopende ondernemingen die bijdragen aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige en duurzame economie in Brabant. Het zorgt voor financiële investeringen, faciliteert het delen van kennis en biedt deze ondernemingen netwerken en een innovatie-ecosysteem om in te gedijen.

Projectbeschrijving

Impact Institute ondersteunde BOM met de ontwikkeling van een interactief Waardecreatie Model en twee pilots om impactmeting te verkennen.

In de eerste pilot werd gekeken naar de impact van Spinderwind, een windenergieproject in handen van burgers. De resultaten laten zien hoe gemeenschapsbetrokkenheid een positieve impact kan hebben en de energietransitie kan ondersteunen om van plan naar praktijk te gaan.

De tweede pilot had als doel om BOM inzicht te geven in de impact van partnerships met bedrijven die bijdragen aan de eiwittransitie. Deze pilot heeft de eiwittransitie opgedeeld in concrete impactdimensies om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het beste kan worden bijgedragen aan de uitdaging van niet-duurzame methoden van eiwitwinning. De resultaten laten zien dat alternatieve eiwitbronnen die rundvlees op geloofwaardige wijze kunnen vervangen, de grootste marginale impact verwachten.

Toegevoegde waarde

BOM heeft de ambitie om een impactgedreven organisatie te worden en deze projecten ondersteunden de eerste stappen van de impactreis van het bedrijf. Met een laagdrempelige en schaalbare methode meet en beheert BOM de impact ervan.