BETERE PLAATSEN – EERSTE SCHATTING VAN DE ECHTE PRIJS VAN VERVOER VOOR REIZEN

Cliënt

Betere plaatsen is een reisbureau en een sociale onderneming. Hun missie is om de wereld een beetje mooier te maken met de reizen die ze aanbieden, om zo bij te dragen aan armoedebestrijding en duurzame economische ontwikkeling, maar ook om de natuur en biodiversiteit te beschermen. Tegelijkertijd zijn ze zich ervan bewust dat vervoer van en naar bestemmingen ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu, met name vluchten.​

Projectbeschrijving

Voor de overgang naar duurzaam toerisme is het essentieel om het gedrag van klanten te veranderen tijdens het selectieproces van reisbestemmingen. Het tonen van de werkelijke prijs van soorten vervoer en afstanden kan de beslissingen van klanten beïnvloeden. Daarom hebben Impact Institute en Better Places samengewerkt om een ​​tool te ontwikkelen om te beginnen met het inschatten van de werkelijke prijs van transport voor reizen. Om te beginnen zijn de twee meest materiële milieueffecten geselecteerd: bijdrage aan klimaatverandering en luchtverontreiniging. Deze milieukosten zijn beoordeeld en gemonetariseerd voor drie soorten vervoer (vliegtuig, auto, trein) met verschillende specificaties.​ De milieukosten zijn in kaart gebracht door middel van emissiecijfers per reizigerskilometer op basis van de STROOM verslag en de True Price-methodiek inclusief factoren voor het genereren van inkomsten. Na berekening van de milieukosten zijn de belangrijkste drijfveren geïdentificeerd en in de tool opgenomen: modaliteit, energiebron, bezetting en afstand.

Waarde voor betere plaatsen

Better Places ervaart dat data over emissies van transport voor reizen ongrijpbaar zijn voor hun klanten: wat betekenen bepaalde emissies? Om deze reden wilde Better Places een eerste schatting kunnen tonen van een True Price voor transportmodaliteiten voor reizen, aangezien het genereren van inkomsten kan helpen om externe kosten (zoals milieukosten) transparanter te maken voor klanten. Inbegrepen in het project waren beoordelingen van verschillende impactdilemma's, zoals korte versus lange afstanden, auto versus vlucht versus trein, en verschillen in soorten brandstof. Uit de analyses blijkt dat reizen met de trein het grootste vergroeningspotentieel heeft.​​