DE ECHTE PRIJS VAN ASFALTBETON

Cliënt

Als toonaangevend Europees bouwbedrijf (omzet € 7,3 miljard), streeft BAM naar circulaire mobiliteit door haar innovaties voor het realiseren van een lagere CO2-uitstoot en meer efficiënt gebruik van energie en materialen. 

Projectbeschrijving

In 1998 is BAM gestart met de ontwikkeling van LEAB (Low Energy Asphalt Concrete), een innovatief type asfalt dat verbruikt minder energie, minder schaarse natuurlijke hulpbronnen en heeft minder CO2-uitstoot dan conventioneel asfalt. het onderzoeken van potentieel van dit nieuwe type asfalt, en als onderdeel van een sociaal-economische effectbeoordeling voor een door de EU gefinancierd O&O programma op circulair asfalt, BAM opdracht True Price om de milieukosten van hun product te vergelijken op conventioneel asfalt. Resultaten gaven aan dat het plaatsen van LEAB in plaats van conventioneel STAB (Rubble Asphalt Concrete) creëert een positieve impact van € 257.000 op het milieu (per km snelweg.). 

Toegevoegde waarde

Het project gaf BAM inzicht in de omvang van milieueffecten die optreden bij de asfaltproductie keten en maakte die effecten vergelijkbaar. De resultaten helpen BAM om toekomstige innovaties te sturen in de gebieden waar ze zijn meest nodig zijn en bewijzen dat duurzame innovaties, zoals  LEAB, kan waarde creëren voor de samenleving zonder extra te veroorzaken financiële kosten.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price